×

Nyt navn til tre enheder i Styrelsen for Patientsikkerhed

1. juli 2016

Med Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. 184 om bl.a. det risikobaserede tilsyn bliver embedslægebegrebet afskaffet per 1. juli.

Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at omdøbe embedslægeinstitutionerne i henholdsvis Randers, Kolding og København til henholdsvis 

”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord”,
”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd” og 
”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst”. 

De engelske navne til enhederne bliver "Danish Patient Safety Authority, Supervision and Guidance North/South/East".

Ændringen finder sted per den 1. juli.

Medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed med titlen ”embedslæge” vil fremover have titlen ”overlæge”.