Ny vejledning om tandlægers journalføring

Del sidens indhold med andre

9. november 2016

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver nu en ny vejledning til tandlæger om journalføring.

Tandlæger er som andre autoriserede sundhedspersoner forpligtet til at føre journal, og den nye vejledning præciserer, hvad der skal stå i journalen. Hovedformålet med journalføring er primært at sikre sammenhæng mellem undersøgelse, diagnose, information, forebyggelse og behandling. Samtidig danner journalen grundlag for fortsat forsvarlig behandling, så patientsikkerheden varetages fra behandling til behandling, og når flere sundhedspersoner deltager i behandlingen. Derudover dokumenterer journalen også hvilken behandling patienterne har modtaget.

”Journalføring kan derfor være af stor betydning for både tandlægen og patienten i klagesager, tilsynssager, erstatningssager, pensionssager og politisager. Det handler i sidste ende om patientsikkerhed,” oplyser enhedschef Anette Lykke Petri.

Link: Vejledning om tandlægers journalføring