×

Byretsdom: Tandlæge dømt for at praktisere uden autorisation

16. december 2016

Byretten har den 12. december afsagt dom i en sag, hvor en tandlæge var fortsat med at praktisere, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed ellers midlertidigt havde frataget autorisationen.

Det er kun personer med autorisation som tandlæge, som har ret til at udøve tandlægevirksomhed i Danmark. Det forhindrede dog ikke en tandlæge, der ellers i slutningen af 2015 øjeblikkeligt og midlertidigt var blevet frataget sin autorisation, i at fortsætte med at modtage patienter og udøve virksomhed i sin klinik.

Derfor blev klinikken ryddet af politiet og sagen indbragt for retten, hvor der altså nu er faldet dom.

"Patienterne skal være helt trygge når de går til tandlæge. Der må ikke herske tvivl om tandlægen er autoriseret,” lyder det fra Anette Lykke Petri, der er enhedschef i Tilsyn & Rådgivning Øst i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene med tandlægerne bliver derudover overordnet styrket som en del af det af det risikobaserede tilsyn, der rulles ud i starten af 2017, forklarer hun.

Tandlægen blev ved byretten idømt en bøde på 200.000 kroner for at fortsætte med at udøve hverv efter fratagelsen. Samtidig blev tandlægeklinikkens inventar, herunder to autoclaver, tre polymerisationslamper, samtlige håndinstrumenter, roterende boremaskiner og alt it-udstyr konfiskeret.