×

Sundhedsstyrelsen gentager beklagelse af langstrakt sagsforløb

2. februar 2015

Medieomtale af Sundhedsstyrelsens håndtering af en tilsynssag med en psykiater har igen sat fokus på Sundhedsstyrelsens opgaver med at sikre det faglige tilsyn med sundhedspersoner. Sundhedsstyrelsen har tidligere beklaget det lange sagsforløb. Sundhedsstyrelsens sagsfremstilling i sagen blev oversendt til Folketinget i 2013 sammen med ministerens svar, og begge dokumenter har siden da været tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

- Jeg vil gentage beklagelsen af det alt for lange sagsforløb, som sagen har haft. Sagen blev gennemgået i forbindelse med Sundhedsstyrelsens kulegravning af tilsynsområdet i 2013. Den har været medvirkende til, at Sundhedsstyrelsen har omorganiseret tilsynsområdet og arbejdsgangene, så sagerne ikke længere oversendes mellem enheder. Dermed har vi minimeret risikoen for unødvendige forsinkelser i sagerne, siger Else Smith.

Sagen har været en medvirkende årsag til, at Sundhedsstyrelsen den 15. september 2014 – på grundlag af en samlet evaluering af tilsynsområdet fra europæiske tilsynseksperter fra EPSO - fremlagde en handlingsplan for en reform af tilsynet med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet. Tilsynsplanen består af i alt 25 indsatsområder og gennemføres i 2015. Den har fokus på at sikre øget kvalitet, effektivitet og klar kommunikation på området.

Som det fremgår af de offentlige oplysninger i sagen om psykiateren, har Sundhedsstyrelsen i årene 2009-2013 gennemført i alt 12 indgreb eller handlinger over for psykiateren og indskrænket hans ordinationsret for at sikre patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen fratog den 8. maj 2013 psykiateren hans autorisation midlertidigt, fordi Sundhedsstyrelsen vurderede, at han udgjorde en overhængende fare for patienterne.

Retslægerådet vurderer for tiden, om sagen mod psykiateren skal føre til en eventuel permanent autorisationsfratagelse.

Region Midtjylland annoncerer i en pressemeddelelse, at regionen vil kontakte alle patienter hos den pågældende psykiater.

Danmarks Radio satte i 21 Søndag den 1. februar spørgsmålstegn ved den omtalte psykiaters egnethed. Sundhedsstyrelsen kan ikke kommentere på den konkrete sag, men kan generelt oplyse, at hvis der er rejst tvivl om en sundhedspersons egnethed, er det Sundhedsstyrelsens faste praksis at indhente en speciallægeerklæring, der i givet fald indgår i den samlede vurdering af sagen.