×

Et ankenævn for behandlings- og lægemiddelskader

8. januar 2015

Fra 1. januar i år er det ét ankenævn, der afgør alle klager over afgørelser fra Patienterstatningen. Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet er lagt sammen og hedder nu Ankenævnet for Patienterstatningen.

Formålet med sammenlægningen er at gøre det mere enkelt at være patient og klage over sin afgørelse fra Patienterstatningen. Mange sager, som Patienterstatningen afgør, handler nemlig både om behandlings- og lægemiddelskader.

”Mange patienter har haft svært ved at gennemskue, hvordan de skulle klage, fordi der var to nævn til at behandle forskellige klagepunkter i den samme afgørelse. Det har ført til forlænget sagsbehandlingstid og forvirret unødigt,” siger Camilla Hammer, kontorchef i Patientombuddet, der sekretariatetsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen.

Når Ankenævnet for Patienterstatningen fremover behandler alle sager, skal det derfor gerne gøre det lettere for den enkelte patient at klage og få overblik over sit sagsforløb.

”Før skulle sagerne deles op i to og afgøres ad to omgange i de to nævn. Nu vil patienten i langt de fleste tilfælde få afgjort sin sag i en og samme ombæring,” siger Camilla Hammer.

Hun pointerer desuden, at det nye navn også gør det lettere at skelne mellem de forskellige klage- og ankeinstanser på sundhedsområdet.

Ankenævnet for Patienterstatningen vil blive sekretariatsbetjent af Patientombuddet som før, og det vil også være de samme kriterier som hidtil, der vil ligge til grund for alle afgørelser.

Hvad angår de sager, der allerede er indbragt for Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskade-ankenævnet, behandler Ankenævnet for Patienterstatningen dem færdig. Som klager skal man derfor ikke gøre noget i anledning af sammenlægningen.

Pressekontakt

Kommunikation

Sandra Schwartz

Telefon   72 28 66 14

Mobil      50 74 42 99