Samlerapportering

Del sidens indhold med andre

Samlerapportering blev indført i 2020 og er en anden måde at rapportere bestemte utilsigtede hændelser på i kommunerne. I stedet for at rapportere den enkelte hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) registreres de på et papirskema, der ligger fremme på arbejdspladsen. Rapporteringsmetoden anvendes kun til utilsigtede hændelser, hvor patienten er faldet eller ikke har fået sin medicin, og hvor konsekvenserne af hændelsen ikke er alvorlige for patienten. Alle øvrige hændelser skal rapporteres til DPSD enkeltvis.

Fordelen ved samlerapportering er, at det er simpelt at registrere utilsigtede hændelser af mindre alvorlig karakter (fald og medicin ikke givet) på et papirskema. Efter en måned rapporteres skemaets indhold samlet til DPSD.

De samlede rapporteringer synliggør tendenser og øger bevidstheden om utilsigtede hændelser – så vi i fællesskab kan sætte fokus på at øge patientsikkerheden og forebygge, at utilsigtede hændelser gentager sig.

Når patienten falder eller ikke får sin medicin

Samlerapportering kan kun anvendes ved utilsigtede hændelser, hvor patienten er faldet eller ikke har fået sin medicin, og hvor konsekvenserne af hændelsen ikke er alvorlige for patienten. Alle øvrige hændelser skal rapporteres til DPSD.

Informations- og undervisningsmateriale

Film

Samlerapportering

Her kan du se en film om, hvordan du samlerapporterer, og hvordan samlerapportering kan være med til at øge patientsikkerheden og skabe læring på din arbejdsplads.

Filmen kan med fordel vises på personalemøder og lignende og distribueres til både faste medarbejdere og vikarer, som skal sættes ind i proceduren ved samlerapportering.

Samlerapportering udspringer af en anbefaling i et serviceeftersyn af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser. Det blev anbefalet at undersøge, om rapporteringen af utilsigtede hændelser kan forbedres, herunder gøres mere enkel. Det resulterede i et pilotprojekt om samlerapportering med 10 udvalgte kommuner.

Pilotprojekt for udvalgte kommuner

Samlerapportering blev fra 2016 til 2017 afprøvet af kommunerne Assens, Aalborg, Frederikshavn, Aarhus, Silkeborg, Nyborg, Kalundborg, Furesø, Helsingør og Hvidovre. Evalueringer af pilotprojektet pegede på, at metoden skaber kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde. Derfor udbredes samlerapportering nu til alle kommuner.

Implementering i alle kommuner

Samlerapportering implementeres i alle landets kommuner i 3 runder med start fra efteråret 2019. Vi afholder forud for implementeringen workshops, der klæder kommunerne godt på.

Læs mere i rapporten om evaluering af pilotprojektet i 10 kommuner