Regionale superbrugere

Del sidens indhold med andre

Hvis du har ændringer til listen over regionale superbrugere, skal du sende en mail til viden@stps.dk.

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Regionalt

Aalborg Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland

Psykiatrien

Praksisområdet

Den Præhospitale Virksomhed

Specialsektoren

Sygehusapoteket

Region Midtjylland

Regional DPSD-administrator

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Hospitalsenheden Horsens

Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland

Praksisområder inkl. speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, tandlæger og apoteker

Præhospital og ambulancer i Region Midtjylland

Hospitalsapoteket

Region Syddanmark

Regional DPSD-administrator

Sygehus Sønderjylland (SHS)

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sygehus Lillebælt (SLB)

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Psykiatrien i Region Syddanmark

Dansk Gigthospital

Privathospitaler