Regionale superbrugere

Del sidens indhold med andre

Hvis du har ændringer til listen over regionale superbrugere, skal du sende en mail til viden@stps.dk.

Region Hovedstaden

(ved henvendelse om uopsættelige spørgsmål kan du kontakte 38 66 60 60)

Region Sjælland

Region Nordjylland

Regionalt

Aalborg Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland

Psykiatrien

Praksisområdet

Den Præhospitale Virksomhed

Specialsektoren

Sygehusapoteket

Region Midtjylland

Regional DPSD-administrator

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Horsens

Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland

Praksisområder inkl. speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, tandlæger og apoteker

Præhospital og ambulancer i Region Midtjylland

Hospitalsapoteket

Region Syddanmark

Regional DPSD-administrator

Sygehus Sønderjylland (SHS)

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sygehus Lillebælt (SLB)

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Psykiatrien i Region Syddanmark

Dansk Gigthospital

Det Præhospitale Område

Privathospitaler