Opdatering af servere og ny brugerrolle for private leverandører i kommunerne

Del sidens indhold med andre

29. oktober 2019

Den 28. oktober 2019 blev Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) opdateret. Serverne, som DPSD kører på, blev opdateret for at forbedre sikkerhed og stabilitet. I slutningen af oktober er der ligeledes kommet en ny brugerrolle, der gør det muligt for private leverandører i kommunerne at sagsbehandle i DPSD.

Opdatering af Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Den nye systemopdatering af DPSD fokuserer på opgraderinger af de servere, som DPSD kører på. Dette forbedrer sikkerhed og stabilitet i systemet.

Herudover indeholder systemopdateringen rettelser af småfejl (en oversættelse ved betingelser-modulet, visning af datoer i rapporter m.m.), optimering af keyboard-navigation på tværs af DPSD og muligheden for at uploade en større fil ved rapportering af utilsigtede hændelser.

Ny brugerrolle for private leverandører i kommunerne

En ny brugerrolle gør det muligt for private leverandører af sundhedsydelser (herunder friplejehjem, private botilbud og private leverandører af hjemme- og sygepleje) at sagsbehandle egne sager i DPSD.

Informationsmateriale om hvordan private leverandører bruger den nye rolle, er blevet sendt til alle kommunale superbrugere den 25. oktober 2019. Læs informationsmaterialet om den nye brugerrolle.