Ny hjælpetekst til registrering af medicinsk udstyr i DPSD

Del sidens indhold med andre

6. november 2020

Af hensyn til at skabe et bedre grundlag for læring fra utilsigtede hændelser, hvor medicinsk udstyr har haft betydning for hændelsen, så er der tilføjet en ny hjælpetekst i forbindelse med registrering af medicinsk udstyr i rapporteringsformularen. Hjælpeteksten skal give rapportøren en bedre forståelse for, hvordan oplysninger er relevante for læring i forbindelse med utilsigtede hændelser, og dermed understøtte en mere fyldestgørende dataindsamling. Teksten over to af felterne i skabelonen er ændret, så teksten bedre understøtter de forskellige begreber, som anvendes i forbindelse med medicinsk udstyr. Type nummer bliver ændret til type/materialenummer, og serie nummer bliver ændret til serie-, batch-, lotnummer.

Hjælpetekster i DPSD