FAQ

Del sidens indhold med andre

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Hvordan undgår jeg at blive logget af, når jeg arbejder i DPSD?

Hvornår bliver jeg logget af i Dansk Patientsikkerhedsdatabase?

Du kan risikere at blive logget af, når du arbejder i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), hvis du enten har haft en sag åben over længere tid eller har været inaktiv i en periode. Den tid, du har til rådighed i systemet, er gået, og du oplever en "timeout". I denne vejledning kan du læse om, hvad du skal opmærksom på for at undgå en timeout.

Nedenstående punkter opsummerer, hvornår du som bruger kan forvente at få timeout/blive logget af DPSD, samt råd til hvordan man kan undgå dem. På de næste sider er punkterne uddybet i flere detaljer. 

 • Timeout efter 1 time
  Du får timeout, når du har været logget på DPSD i 1 time pga. indstillingerne for NemID.  
  Skal du arbejde længe i en sag, skal du være opmærksom på, om du er tæt på at have arbejdet i DPSD i en time. 
  Er du i tvivl om, hvor længe du har været logget på, anbefaler STPS, at du logger ud og logger på igen for at sikre dig, at du har en time mere at arbejde i uden at få timeout. Husk at lukke hele browseren ned, inden du logger på igen.

 • Timeout efter inaktivitet i 30 min. 
  Du får timeout, når du har været inaktiv i 30 min. 
  Du er inaktiv, når du læser og skriver tekst i nye vinduer såsom til sager og sagsopfølgning, arbejder i et andet program ved siden af, eller når du opsætter en rapport. 
  Du er aktiv, når du får systemet til at udføre handlinger, fx åbner, gemmer og lukker en sag eller navigerer mellem fanerne i venstre side (fx forside og rapportcenter).

 • Autogem i åbne sager
  Hvis du er inaktiv i en åben sag fx læser, skriver eller arbejder i et andet program i mellemtiden, bliver dit arbejde automatisk gemt efter 10 min. Vær dog opmærksom på, at det ikke gælder for initialmodtagelse eller sagsopfølgningsvinduer.

 • Besked om, at du snart bliver logget af
  Du får først besked om, at du er logget af, når systemet aktiveres. Det betyder, at det først er, når du gemmer dit arbejde, fx i et sagsopfølgningsvindue, at du får besked om, at du er logget af, og at dit arbejde er gået tabt. 
  Når der er 9 minutter til, at du bliver logget af, giver systemet dig en pop-up besked om, at din session snart udløber. Denne besked kan dog være misvisende og kommer ikke altid rettidigt, da den afhænger af, hvor i DPSD du arbejder henne, og om dit NemID-login er udløbet ud i mellemtiden.

 • 60 min. til rapportering
  Du har 60 min. til at udfylde og rapportere en utilsigtet hændelse fra den offentlige rapporteringsside. Efter de 60 min. vil udfyldelsen af rapporteringen gå tabt. Rapportøren modtager ikke en advarsel, før tiden er gået. 
 

Timeout efter 1 time

Når du logger ind i DPSD, anvender du NemID. NemID-login udløber efter 1 time, uanset om du er aktiv eller inaktiv. Når dit aktuelle NemID-login er udløbet, bliver du dirigeret tilbage til NemID login-siden. Hvis du ved, at du skal arbejde i en sag længe, er det derfor en god idé at:

 • være opmærksom på, om dit NemID-login snart udløber, dvs. om du snart har været logget på DPSD i en time. Er det tilfældet, kan du logge af DPSD og på igen. Når du logger af DPSD, skal du lukke hele browseren ned, inden du logger på igen.
 • skrive din tekst i Word og kopiere den over i DPSD bagefter. På den måde minimerer du tiden, du er logget ind i systemet.  

Timeout efter inaktivitet i 30 min.

Af sikkerhedsmæssige årsager har systemet en timeout, der udløses, hvis man har været inaktiv i 30 min. Når du bliver logget af, vil du nogle gange opleve nedenstående besked i få sekunder, hvorefter du bliver dirigeret tilbage til siden for NemID-logind.  

Hvornår er man aktiv/inaktiv i DPSD

Man er aktiv, når man aktiverer systemet til at udføre en handling, fx åbner, gemmer eller lukker en sag. Men i den tid, du er inde på sagen og fx læser en hændelsesbeskrivelse eller arbejder i et sagsopfølgningsvindue, aktiverer du ikke systemet til at udføre en handling. Derfor bliver du opfattet som inaktiv af systemet. 

Systemet giver dig først en timeout, når systemet aktiveres igen, dvs. du kan arbejde i et sagsopfølgningsvindue eller opsætte en rapport uden at få en besked om, at du er logget af. Så snart du gemmer dit arbejde, aktiverer du systemet. Først da registrerer systemet, at dit NemID-login er udløbet, eller at du har været inaktiv i 30 min. Det resulterer i en timeout, og at dit arbejde går tabt. 

Nedenfor er opstillet eksempler på, hvornår du er aktiv/inaktiv:

Ovenstående eksempler er overordnede guidelines, som har været mulige for STPS at bekræfte via tests. Der vil være undtagelser, hvor systemet vil opføre sig anderledes end forventet. 

Autogem i åbne sager

Autogem i åbne sager

Hvis du behandler en åben sag og er inaktiv, fx når du læser en tekst eller arbejder i et andet system ved siden af, vil dit arbejde automatisk blive gemt efter 10 min. Der kommer en pop-up-besked om, at dit arbejde er gemt. Funktionen gælder ikke, når: 

 • du arbejder i et sagsopfølgningsvindue
 • du som initialmodtager håndterer en sag
 • du arbejder i en lukket sag

STPS har oplevet, at autogem ikke altid virker, når man skriver tekst i felterne "Hændelsesbeskrivelse", "Konsekvens af hændelsen" og "Forslag til forebyggelse". Vær derfor opmærksom på at gemme dit arbejde ofte, når du arbejder i disse felter. 

Besked om, at du snart er logget af

Når der er 9 minutter til, at du bliver logget af, giver systemet dig en pop-up-besked om, at din session snart udløber. Beskeden kan dog være misvisende og kommer ikke altid rettidigt, da den afhænger af, hvor i DPSD du arbejder henne, og om dit NemID-login er udløbet i mellemtiden. Hvis du fx får beskeden, og dit NemID-login er udløbet, vil du blive logget af, når du klikker på "Ja". Her skal du dog være opmærksom på, at når du klikker på "Ja", kan det nogle gange se ud som om, at du ikke er logget af, selvom du rent faktisk er det. Det er først, når du aktiverer systemet, at du bliver dirigeret tilbage til siden for NemID-login, fx når du forsøger at gemme dit arbejde. Det kan derfor være en god idé, at du gemmer dit arbejde, så snart beskeden dukker op for at være sikker på ikke at blive logget af og miste dit arbejde. 

Det har ikke været muligt for STPS at tegne et præcist billede af, hvornår beskeden dukker op, og hvornår den ikke gør. 

60 min. til rapportering

Du har 60 min. til at udfylde og rapportere en utilsigtet hændelse fra den offentlige rapporteringsside. Hvis du ikke når at afslutte din rapportering indenfor 60 min. vil udfyldelsen af rapporteringen gå tabt, når du indsender rapporteringen. Rapportøren modtager ikke en advarsel, før tiden er gået. 

STPS anbefaler at anvende browserne Microsoft Edge og Chrome til rapportering af en utilsigtet hændelse, ellers kan brugerne også opleve at få timeout ved rapportering.