Sagsbehandlersupport

Del sidens indhold med andre

Du har mulighed for at anmelde fejl og indgive ændringsønsker til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Måden du gør det på, afhænger af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger. Har du i stedet brug for vejledninger til, hvordan DPSD bruges, kan du finde mere viden om dette i vores brugermanualer.

Fejlmelding og ændringer

Du har mulighed for at anmelde fejl og indgive ændringsønsker. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Sundhedsdatastyrelsens driftsinformation, så du automatisk modtager en mail, når der opstår større fejl, eller hvis der sker ændringer i DPSD.

Rapportering af fejl og ændringsønsker

Der findes forskellige måder at anmelde fejl og indgive ændringsønsker på, alt afhængig af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger.

Rapportør og sagsbehandler

Som rapportør eller sagsbehandler i en region eller kommune bør du kontakte din lokale DPSD-superbruger hvis du har behov for at anmelde fejl. Forslag til ændringer skal også sendes til din lokale DPSD-superbruger. Superbrugerne vil koordinere de indsendte forslag og videresende dem til os.

Superbruger

Som superbruger kan du anmelde fejl og indgive ændringsønsker til Servicedesk på mailen servicedesk@sundhedsdata.dk eller telefonnummeret 32 68 39 00. Du kan også kontakte Vidensformidling og Læring på mailen viden@stps.dk.

Henvendelse til Servicedesk, vedrørende problemer, som drejer sig om f.eks.:

  • tekniske fejl ved systemet
  • problemer med at rapportere.

Henvendelse til Vidensformidling og Læring vedrørende al faglig sparring, f.eks. spørgsmål:

  • om rapporteringspligten
  • om indhold i rapporterne
  • om nationale problemområder, f.eks. problemer vedrørende insulin.