Partnerskab og forskerservice

Del sidens indhold med andre

Vi modtager hvert år flere hundrede tusinde rapporteringer af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Ved hjælp af oplysningerne er det muligt at analysere og formidle viden om årsager til risikosituationer, hvilket afspejler hvor og hvordan, det kan gå galt i det danske sundhedsvæsen. Hvis du er interesseret i oplysninger til et projekt, kan du indgå i et partnerskab med os eller gøre brug af vores forskerservice.

Du kan indgå i et partnerskab med os, hvor vi samarbejder om konkrete initiativer til at øge patientsikkerheden, eller gøre brug af vores forskerservice, hvor vi stiller data til rådighed i forbindelse med et forskningsforløb, når patientsikkerhedsmæssige problemstillinger skal belyses. Udover levering af data i både bearbejdet og ubearbejdet form, kan vi også, i et vist omfang, bidrage med ekspertise til videre bearbejdning af data.

Sådan ansøger du om udlevering af data

For at ansøge om udlevering af data, skal du udarbejde en projektbeskrivelse, som sandsynliggør, at projektet kan gennemføres. Projektbeskrivelsen er altså en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale om levering af data til enten et partnerskab eller et forskningsprojekt. Hvis du skal bruge data i ubearbejdet form, det vil sige ikke-anonymiseret, har du brug for en tilladelse fra Datatilsynet.

Hvis du har en god ide til et projekt, så send en kort beskrivelse af projektet og de forventede resultater til os.

Sådan udfylder du projektbeskrivelsen

Som minimum skal projektbeskrivelsen indeholde følgende elementer, hvis du ansøger til et forskningsprojekt:

  • En kort introduktion
  • Projektets formål
  • Forventet resultat af projektet
  • Hvilke data du ønsker at anvende, og hvilke metoder, du planlægger at anvende til analyserne
  • En redegørelse for etiske overvejelser
  • Perspektivering

Eksempler på partnerskaber

Der er en lang række af forskellige samarbejdskonstellationer, som kan indgå i et partnerskab. Eksemplerne på partnerskaber er alene til inspiration.