Søg aktindsigt i UTH

Del sidens indhold med andre

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er generelt ikke et statistisk anvendeligt system, men derimod alene designet til at identificere risikoområder som sundhedspersonale og ledelser bør være særligt opmærksomme på og lære af. Du kan anmode om aktindsigt i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er alene designet til at identificere risikoområder, som sundhedspersonale og ledelser bør være særligt opmærksomme på og lære af. DPSD er generelt ikke et statistisk anvendeligt system.

Antallet af rapporter i Dansk Patientsikkerhedsdatabase afspejler ikke det rette antal utilsigtede hændelser. Antallet er påvirkeligt af en række faktorer, fx periodevise fokusområder i sundhedsvæsenet. Se hvilken type data, DPSD indeholder.

Aktindsigtsanmodninger

Hvis du anmoder om data inden for et afgrænset lokalområde, behandles din anmodning om aktindsigt i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase, efter aftale med dig, af de kommuner og regioner, der er berørt. Det skyldes, at der kan være lokale forhold, vi ikke har kendskab til, som kan have afgørende betydning for, om du kan få aktindsigt. Desuden vil kommuner og regioner på den måde have overblik over, hvilke data der er givet aktindsigt i.

I de særlige tilfælde, hvor du anmoder om de samme oplysninger fra alle fem regioner, kan vi dog varetage den overordnede koordinering, så det sikres, at datatrækkene i DPSD bliver så ensartede som muligt. Vi behandler anmodninger om aktindsigt i nationalt aggregerede data.

Anonymitet og beskyttelse

Det er fundamentalt for Dansk Patientsikkerhedsdatabase og rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen, at den anonymitet og beskyttelse, som rapportøren har, jævnfør lovgivningen, bevares. Det betyder, at det altid vil være en konkret vurdering i den enkelte situation, om et dataudtræk kan være personhenførbart.