Når hjælpemidler gør ondt værre

Del sidens indhold med andre

Trykaflastende puder, der vendes forkert, er et problem, der jævnligt bliver rapporteret som utilsigtet hændelse i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Case

En borger havde et tryksår ved halebenet og sad derfor på en trykaflastende pude i sin kørestol. Borgeren havde smerter fra tryksåret. Da personalet tjekkede puden, opdagede de, at puden var vendt forkert. Pudens forhøjning, som forhindrer fremadglidning, var placeret direkte under tryksåret i stedet for foran mellem benene.

Tjek altid at forhøjningen er foran mellem benene

Når puden vendes forkert, får patienten eller borgeren ikke korrekt trykaflastning. Kraftig trykpåvirkning af huden som følge af forkert eller manglende trykaflastning kan – selv efter kort tid – føre til, at borgeren eller patienten udvikler tryksår eller forværrer eksisterende tryksår. Utilsigtede hændelser som denne kan derudover gøre, at såret er længere om at hele, og at eksisterende tryksår bliver værre.