Insulindosis og blodsukker

Del sidens indhold med andre

Insulin skal doseres i forhold til borgerens aktuelle blodsukker. Det kan have alvorlige konsekvenser for borgeren, hvis insulin gives, uden at der er taget stilling til aktuelt blodsukker.

Er blodsukkeret højt, er det vigtigt, at borgeren får sin insulin. Hvis blodsukkeret er lavt, skal borgeren muligvis have mindre eller slet ingen insulin. Rapporterede utilsigtede hændelser viser, at det kan have alvorlige eller i værste fald dødelige konsekvenser, hvis sundhedspersonale, der håndterer medicin på fx plejecentre og i hjemmesygeplejen, ikke tilpasser insulindosis efter det aktuelle målte blodsukker.

Case

En borger i ældrebolig får ved middagstid målt sit blodsukker til 2,1 mmol. Til trods for det lave blodsukker giver plejepersonalet 8 enheder hurtigtvirkende insulin til borgeren, da det er det, han plejer at få. Senere bliver borgeren fundet ukontaktbar med meget lavt blodsukker på 1,2 mmol. Personalet tilkalder straks en ambulance, og ambulancepersonalet lægger drop og giver glukose for at stabilisere blodsukkeret. Efter lidt tid kommer borgeren til sig selv og får lidt at spise, men ambulancepersonalet tager for en sikkerheds skyld borgeren med til observation på sygehuset.

  • At reflektere over og justere insulindosis ud fra borgerens målte blodsukker
  • At have klare aftaler om blodsukkerkontrol og reagere herefter samt at følge en behandlingsplan
  • At kende til symptomer på lavt og højt blodsukker og reagere derefter