Adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Del sidens indhold med andre

Regionale, kommunale og private institutioner, der er registreret som hospital i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), er forpligtigede til at modtage og sagsbehandle utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Læs mere i vores miniguide for privathospitaler og speciallægeklinikker.

Adgangen til DPSD forudsætter:

  • adgang til Sundhedsdatanettet
  • at der oprettes en lokal SEB-administrator (Sundhedsministeriets Elektroniske Brugerstyring)
  • at den enkelte bruger har en digital signatur.

Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål?

Sundhedsdatastyrelsen varetager drift og support af sundhedsdatanettet. Læs mere om Sundhedsdatanettet og SEB på sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende oprettelse i SEB, samt funktionalitet og fejl, skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på servicedesk@sundhedsdata.dk.

Spørgsmål af mere faglig karakter, f.eks. om rapporteringspligt, skal rettes til os på viden@stps.dk.