Lavdosis methotrexat

Del sidens indhold med andre

Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Der er syv lægemiddelgrupper, der især står for medicinfejl. Et af dem er methotrexat. De typiske medicinfejl med methotrexat kan medføre mundbetændelse, diarré, blødninger og lever- og nyrepåvirkning. Efter længere tids overdosering påvirkes knoglemarven (knoglemarvsuppression).

Typisk medicinfejl med methotrexat

 • Methotrexat i tabletform bliver fejlagtigt doseret dagligt i stedet for én gang ugentligt.
  • Den ugentlige dosering anvendes i gigt- og psoriasisbehandling.
 • Samtidig indgift af methotrexat inj. væske og tabletter.
 • Der ikke bliver handlet på eller reflekteret over blodprøver og nyretal.

Konsekvensen er blandt andet mundbetændelse, diarré, blødninger og lever- og nyrepåvirkning. Efter længere tids overdosering påvirkes knoglemarven (knoglemarvsuppression).

Fejldosering af lægemidlet methotrexat resulterer hvert år i alvorlige konsekvenser for patienter i det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at methotrexat bliver doseret én gang ugentligt og ikke dagligt i behandlingen af leddegigt og psoriasis.

Case

Ved ambulatoriebesøg har en patient en voldsom mundbetændelse og tendens til næseblod. Man opdager, at patienten har fået doseret 2,5 mg methotrexat dagligt i stedet for 2,5 mg en gang om ugen og er derfor overdoseret. Fejlen skyldes, at det ikke klart fremgik af medicinskemaet, at medicinen kun skulle gives en gang om ugen.

Methotrexat

Film om methotrexat

Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

Især på:

 • Risikopatienter
 • Monitorering.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks i ordinationen og håndtering af lægemidlerne, herunder om:

 • Forebyggelse af forvekslinger af dag- og ugedosering
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar
 • Overlevering af ændringer i primærsektor.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér, hvor du tjekker:

 • Lægemiddel
 • Styrke og dosis
 • Hyppighed (dag/uge).

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt

Kampagne om methotrexat

I samarbejde med Apotekerforeningen har vi lavet en kampagne, som er rettet særligt mod de medarbejdere, der doserer methotrexat til borgere på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

Hver gang et apotek får en bestilling på methotrexat til dosering i plejesektoren, kan apoteket vedlægge et kort med en advarsel om den atypiske dosering af lægemidlet og risikoen for overdosering.

Der er desuden lavet en plakat med advarsel om den atypiske dosering af methotrexat, der kan printes og hænges op, f.eks. i medicinrum på plejecentre.

Download A3 plakat med advarsel om atypisk dosering af methotrexat