Koncentreret kalium

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Der er syv lægemiddelgrupper, der især står for medicinfejl. Et af dem er koncentreret kalium (kaliumklorid, kaliumphosphat). De typiske medicinfejl med koncentreret kalium kan medføre livstruende høj mængde kalium i blodet (svær hyperkaliæmi).

Typiske medicinfejl med koncentreret kalium

 • Oral opløsning indgivet i.v. (intravenøst).
 • Der ikke bliver handlet på eller reflekteret over kaliumværdier.
 • Overdosering pga. forkert fortyndingsgrad.
 • Infusionen bliver givet med for høj hastighed.

Konsekvensen er livstruende høj mængde kalium i blodet (svær hyperkaliæmi).

Case

En patient indlægges akut med kramper. Der konstateres lavt serum-kalium, og der ordineres glukose med kalium 30 mmol i.v. for at få kaliumniveauet op.

Sygeplejersken er usikker på, hvilken glukose-opløsning, der skal anvendes, og han henvender sig til lægen. Samtidig spørger han, om han bare skal tilsætte kaliumklorid til glukosen. Lægen bekræfter valg af glukose og svarer ”Ja” til tilsætning af kaliumklorid.

Sygeplejersken skynder sig derefter ud i medicinrummet, får hurtigt blandet opløsningen og får den hængt op. Først senere, da han rapporterer til nattevagten, går det op for ham, at han har tilføjet en oral opløsning af kaliumklorid til glukosen.

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

Især på:

 • Risikopatienter
 • Fortyndingsforhold
 • Monitorering.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks i ordinationen og håndtering af lægemidlerne, herunder om:

 • Brug af pumper
 • Forebyggelse af forvekslinger mellem dispenseringsformer
 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér, hvor du tjekker:

 • Lægemiddel
 • Dispenseringsform
 • Styrke
 • Infusionshastighed.

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt