Antikoagulantia

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Der er syv lægemiddelgrupper, der især står for medicinfejl. Et af dem er antikoagulantia (warfarin, hepariner, nye orale ak-lægemidler). De typiske medicinfejl med antikoagulantia kan medføre blødning og blodpropper.

Typiske medicinfejl med antikoagulantia

 • INR (blodets evne til at størkne) bliver ikke overvåget, eller der bliver ikke handlet på en blodprøve.
 • Manglende behandling med anden antikoagulantia under pause af fx warfarin hos patienter med høj risiko for blodpropper.
 • Manglende behandling med blodfortyndende medicin før og efter operation.
 • Overdosering; man overser, at patienten i forvejen får behandling med blodfortyndende medicin.
 • Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg ved warfarin-behandling.

Konsekvensen er blødning og blodpropper (hæmoragi, trombose, emboli).

Case

En patient indlægges med urinvejsinfektion. Da patienten skal have skiftet sine JJ-katetre (slange, der ligger i urinlederen fra nyren til blæren), sættes patientens warfarin-behandling på pause. Der er ikke blevet ordineret en anden blodfortyndende behandling, og warfarin-behandlingen bliver ikke sat i gang igen.

Efter at urinvejsinfektionen er færdigbehandlet, bliver patienten pludselig ukontaktbar, og hendes læber er blålige. Det bliver efterfølgende konstateret, at patienten har fået en blodprop i lungen som konsekvens af den manglende behandling med antikoagulantia.

Blodfortyndende medicin

Film om blodfortyndende medicin

Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

Især på:

 • Risikopatienter
 • Monitorering
 • Interaktioner/forsigtighedsregler/kontraindikationer.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks både i ordination og håndtering af disse lægemidler, herunder om:

 • Behandling omkring operationer/bridging
 • Reordination efter pausering
 • Forebyggelse af forvekslinger af styrker/mg og antal
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar
 • Overlevering af ændringer til primærsektor.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér,  hvor du tjekker:

 • Lægemiddel
 • Styrke, dosis og enheder
 • Infusionshastighed
 • Dobbeltordination.

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt