Risikosituationslægemidler

Del sidens indhold med andre

Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Lægemidlerne kan inddeles i 7 grupper. De står for en stor del af de utilsigtede hændelser, der opstår på grund af medicinfejl, og som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne. Bedre håndtering af risikosituationslægemidler indebærer altså et meget stort potentiale for at forbedre patientsikkerheden.

De 7 risikosituationer

Analyser af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) viser, at det ud over lægemidlet selv ofte er de situationer, lægemidlerne bliver brugt i, der fører til fejl - deraf navnet risikosituationslægemidler.

Læs mere om de syv risikosituationer

STOP TÆNK TJEK

STOP TÆNK TJEK er en kampagne i samarbejde med medicin.dk, der skal sætte fokus på risikosituationslægemidler. Vi har produceret film om insulin, blodfortyndende medicin, methotrexat og opioider, der skal hjælpe sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer de særlige risikosituationslægemidler.

Læs mere om kampagnen STOP TÆNK TJEK