Patientsikker ombygning

Del sidens indhold med andre

Patientsikker ombygning på sygehuse kræver, at der tages højde for patientsikkerhedsmæssige risikoområder. Derfor har vi, i samarbejde med risikomanagere og andre relevante interessenter, udarbejdet en tjekliste som med fordel kan anvendes ved ombygning på sygehuse. Tjeklisten har desuden været i høring hos et byggeteknisk forum.

Listen er ikke udtømmende. Du bør altid være opmærksom på alle potentielle risici. På de sidste sider kan du tilføje andre situationer eller forhold, der kan være relevante for den afdeling eller afsnit, hvor du arbejder.

Læs tjeklisten for risikoområder for patientsikkerheden ved ombygning på sygehuse