Vær opmærksom på indhold af laktose i medicin ved ordination til patienter med mælkeallergi

Del sidens indhold med andre

Når man som sundhedsperson påbegynder en behandling med et givent lægemiddel, skal man være opmærksom på, om patienten har en form for allergi. Det gælder især ved intravenøs behandling, hvor risikoen for anafylaktisk shock er højere end ved andre typer administration.

Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed understreger vigtigheden af, at man er opmærksom på, om patienten har en fødevareallergi, inden man påbegynder en behandling med et lægemiddel.

Det sker på baggrund af en henvendelse, som omhandler en pædiatrisk patient, der pga. komælksallergi udviklede en livstruende anafylaktisk reaktion efter behandling med Solu-Medrol®. Hændelsen havde ikke fatal udgang. Der står i Solu-Medrol® produktresumeet og på pro.medicin.dk, at formulering på 40 mg er kontraindiceret til patienter med kendt eller formodet mælkeallergi eller overfølsomhed over for komælksproteiner eller andre mejeriprodukter, som kan indeholde spor af mælk. 

Den pågældende patient med komælksallergi havde en mild allergisk reaktion ved 1. behandling med Solu-Medrol®. Ved denne reaktion mistænkte man ikke, at problemet kunne være komælksallergi. Ved 2. og 3. behandling var der ingen reaktion, men ved 4. behandling med lægemidlet opstod en livstruende anafylaktisk reaktion.

Vær derfor opmærksom på allergier hos patienter før ordination af medicin og på allergiske reaktioner, efter medicin er givet.

Der blev udsendt en sikkerhedsinformation (DHPC) til læger, sundhedspersonale og sygehusapoteker om problemstillingen vedrørende fødevareallergi og medicin i august 2017.

Efterfølgende er firmaet blevet pålagt at fremstille en laktose-fri formulering af Solu-Medrol®. Det forventes, at de nye pakninger med Solu-Medrol® uden laktose er tilgængelige i Danmark inden udgangen af 2020.

Læs mere om ny kontraindikation for lægemidler, der indeholder methylprednisolon og laktose