Ændring af farver på lægemiddelemballage skal mindske risikoen for forvekslinger af vaccinerne DiTe Booster og DiTeKiPol Booster (5 års-vaccinen)

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen samarbejder om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der skyldes forvekslinger af lægemidler.

Styrelsen for Patientsikkerhed modtager hvert år mange utilsigtede hændelser, der omhandler vaccinerne i det danske børnevaccinationsprogram. I 2018 blev der fx rapporteret omkring 120 hændelser med vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Den hyppigste problemstilling generelt for vaccinerne er, at der bliver givet en forkert vaccine. Ofte skyldes det forveksling af to vacciner, hvor emballagen ligner hinanden eller er placeret ved siden af hinanden i køleskabet.

Blandt de rapporterede forvekslinger var den hyppigste forveksling mellem vaccinerne DiTeKiPol Booster (5 års vaccinen) og DiTe Booster. I hændelserne peges der på, at de to vacciner har enslydende navne, og at emballagen ser ens ud. Begge vacciner har emballage med hvid og grøn farve. De to vacciner produceres af AJ Vaccines (tidligere Statens Serum Institut).

Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen har gjort AJ Vaccines opmærksom på risikoen for forvekslinger af DiTe Booster og DiTeKiPol Booster. AJ Vaccines vil på den baggrund i forbindelse med næste udbudsrunde i 2020 ændre farven på emballagen med henblik på at reducere risikoen for forvekslinger.