Antipsykotisk medicin og demens

Del sidens indhold med andre

Mange læger oplever, at det kan være svært at ordinere og seponere antipsykotisk medicin. Det stiller særlige krav i forhold til at sikre korrekt og sikker medicinering af ældre med demens. Derfor har vi afholdt gå-hjem-møder i flere regioner for at give information om, hvornår og hvordan antipsykotisk medicin kan seponeres, herunder hvad der kan sættes i stedet for antipsykotisk medicin.

Til læger

Film om antipsykotisk medicin og demens

Som læge har du en central rolle i at få nedbragt forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, og særligt ved overgange skal du være opmærksom på overdragelse af ansvar for opfølgning og ophør med antipsykotisk medicin.

Undervisningsmateriale til plejepersonale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin. Materialet er udarbejdet som en guide, som fasttilknyttede læger på plejecenter eller andre lægefaglige konsulenter kan benytte til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonale.

Til pårørende

Film om antipsykotisk medicin og demens

De pårørende spiller en meget vigtig rolle i behandlingen og plejen af mennesker med demens. Det gør de, fordi de kender personen med demens bedst.

Møder for læger

Vi holder løbende møder for læger om demens og antipsykotisk medicin. På møderne kan du som læge få gode råd og inspiration til medicingennemgang hos ældre, samt blive oplyst om mulige interaktioner mellem medicin og bivirkninger hos ældre.

Læs mere om møderne, tilmelding og find præsentationer fra tidligere afholdte møder om demens og antipsykotisk medicin

National Demenshandlingsplan

Demenshandlingsplanen består af 23 initiativer. Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.

Læs mere om den Nationale Demenshandlingsplan på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside