Undervisning - projekt Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet

Del sidens indhold med andre

Som led i projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" afprøver kommuner og regioner nye rapporteringsmetoder. I den forbindelse har vi udviklet en række pjecer og andet undervisningsmateriale, som kan bruges i de kommuner og regioner, som deltager i pilotprojektet.

De pjecer og PowerPoints, du finder på denne side, kan bruges til undervisning af medarbejdere, der skal rapportere eller sagsbehandle utilsigtede hændelser i pilotprojektperioden (fra marts til og med juli 2020). Pjecerne kan med fordel printes og lægges fremme, så de er tilgængelige for de relevante medarbejdere. PowerPoints i PowerPoint-format kan tilrettes, så de passer til de specifikke medarbejdere eller arbejdsgange. 

Der er materialer til regionale og kommunale rapportører samt til sagsbehandlere.