Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Hvordan skaber vi den bedste balance mellem læring, patientsikkerhed og de ressourcer, der bruges på at rapportere utilsigtede hændelser? Det undersøger vi i projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet".

Projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" er et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentanter fra regioner og kommuner. Her arbejder vi på at forbedre rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser ved bl.a. at gøre rapporteringen nemmere og ændre på, hvilke hændelser sundhedspersoner har pligt til at rapportere. Projektet skal munde ud i en revidering af lovgivningen om utilsigtede hændelser, som forventes at træde i kraft 1. juli 2021.

Projektets faser:

  • I 2019 har tre arbejdsgrupper udarbejdet et forslag til revidering af rapporteringspligten, en ny alvorlighedsklassifikation og en kort rapporteringsformular, som skal afprøves i et pilotprojekt.
  • I december 2019 har vi sendt invitationer til kommuner og regioner til at deltage i et pilotprojekt. Læs mere om pilotprojektet og se invitationerne.
  • Fra marts til og med juli 2020 afprøver kommuner og regioner forslagene til den ændrede rapporteringsordning i et pilotprojekt.
  • I efteråret 2020 bliver pilotprojektet evalueret.
  • Bekendtgørelse og vejledning til sundhedslovens § 198-201 revideres og forventes at træde i kraft 1. juli 2021.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af en anbefaling i et serviceeftersyn af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser fra 2014 foretaget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) og Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientsikkerhed). Her blev det bl.a. anbefalet at undersøge, om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser kan forbedres.

Hent faktaarket om projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" og få mere at vide om formål og baggrund for projektet