Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet

Del sidens indhold med andre

Hvordan skaber vi den bedste balance mellem læring, patientsikkerhed og de ressourcer, der bruges på at rapportere utilsigtede hændelser? Det undersøger vi i projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet".

Projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" er et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentanter fra regioner og kommuner. Her arbejder vi på at forbedre rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser ved bl.a. at gøre rapporteringen nemmere og ændre på, hvilke hændelser sundhedspersoner har pligt til at rapportere. Projektet skal munde ud i en revidering af lovgivningen om utilsigtede hændelser, som forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Projektets faser:

  • 2019: Tre arbejdsgrupper udarbejdede forslag til revidering af rapporteringspligten, en ny alvorlighedsklassifikation og en kort rapporteringsformular til afprøvning i et pilotprojekt.
  • 2020: Fra marts til og med december afprøvede kommuner og regioner forslagene til den ændrede rapporteringsordning i et pilotprojekt.
  • 2021: Pilotprojektet evalueres ud fra spørgeskemaer og interviews med de deltagende enheder.
  • 2022: Bekendtgørelse og vejledning til sundhedslovens §198-201 revideres og forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Projektets organisering

Styregruppe

Perle Darsø, Region Hovedstaden, perle.darsoe.01@regionh.dk

Frederikke Leo Fleischer, KL, frlf@kl.dk

Helle Rexbye, Region Syd, helle.rexbye@rsyd.dk

Tilde Jensen, Region Nordjylland, tj@rn.dk

Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, jajo@stps.dk

Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed, leg@stps.dk

Louise Hallstrøm Abildgaard, Styrelsen for Patientsikkerhed, lhaa@stps.dk 

Marianne Bjørnø Banke, Styrelsen for Patientsikkerhed mbba@stps.dk

 

Arbejdsgruppe 1: Alvorlighedsklassifikation og rapporteringspligt

Andreas Skov Millarch, Styrelsen for Patientsikkerhed, amil@stps.dk

Anja Vibe, Region Hovedstaden, anja.vibe@regionh.dk

Anne Otto Hansen, Region Sjælland, aoh@regionsjaelland.dk

Birgit Dall Hersland, Vejle Kommune birda@vejle.dk

Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, jajo@stps.dk

Marianne Bjørnø Banke, Styrelsen for Patientsikkerhed, mbba@stps.dk

Peter Aarsleff Nielsen, Region Midtjylland, peteniel@rm.dk

Tine Møller Nielsen, Region Midtjylland, tine.nielsen@stab.rm.dk

Vivi Pedersen, Region Nordjylland, vip@rn.dk

Ad hoc-jurist fra Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed

Arbejdsgruppe 2: Kortformsrapportering

Andreas Skov Millarch, Styrelsen for Patientsikkerhed, amil@stps.dk

Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, jajo@stps.dk

Lea Sinding Mortensen, Aalborg Kommune,lesm-aeh@aalborg.dk

Lone Hede Bisgaard Kristensen, Kolding Kommune, lhbi@kolding.dk

Louise Honoré Raagaard, Region Syddanmark,Louise.Honore.Raagaard@rsyd.dk

Marianne Bjørnø Banke, Styrelsen for Patientsikkerhed, mbba@stps.dk

Mette Purup, Region Nordjylland, mepu@rn.dk

Tine Anette Renner Jensen, Region Sjælland, tajn@regionsjaelland.dk

Torsten Breuerbach Larsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, tobl@stps.dk

Vibeke Overgaard Madsen, Region Syddanmark, Vibeke.Overgaard.Madsen@rsyd.dk

Arbejdsgruppe 3: Projektdesign og evaluering

Frederikke Leo Fleischer, KL, frlf@kl.dk

Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, jajo@stps.dk

Lea Sinding Mortensen, Aalborg Kommune, lesm-aeh@aalborg.dk

Louise Hallstrøm Abildgaard, Styrelsen for Patientsikkerhed, lhaa@stps.dk

Marianne Bjørnø Banke, Styrelsen for Patientsikkerhed, mbba@stps.dk

Mette Purup, Region Nordjylland, mepu@rn.dk

Tilde Jensen, Region Nordjylland, tj@rn.dk

 

Pilotprojektansvarlige i kommuner og regioner

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af en anbefaling i et serviceeftersyn af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser fra 2014 foretaget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) og Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientsikkerhed). Her blev det bl.a. anbefalet at undersøge, om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser kan forbedres.

Hent faktaarket om projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" og få mere at vide om formål og baggrund for projektet