Projekt: Utilsigtede hændelser og læring

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Hvordan skaber vi den bedste balance mellem læring, patientsikkerhed og de ressourcer, der bruges på rapportering af utilsigtede hændelser? Projektet ’Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet’ undersøger, om en ændret rapporteringspligt og et kort-rapporteringsformat kan bidrage til øget lokal læring og patientsikkerhed.

Organisationsdiagram for utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenetI projektet samarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed med udvalgte repræsentanter fra regioner og kommuner.

Pilotprojekt fra marts 2020

Projektets arbejdsgrupper arbejder i første omgang på at bidrage med forslag til et pilotprojekt. I forbindelse med dette arbejde gennemgår vi bekendtgørelse og vejledning om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser og reviderer disse i relevant omfang.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af en anbefaling i det tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) og det tidligere Patientombuddets (nu Styrelsen for Patientsikkerhed) serviceeftersyn af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser (2014). Her blev det anbefalet at undersøge, om rapporteringen af utilsigtede hændelser kan forbedres, så der bliver en bedre balance mellem og afvejning af de ressourcer, der anvendes til rapportering i forhold til, hvilken læring og patientsikkerhed, der kommer ud af det. 

Læs mere om utilsigtede hændelser