Projekter - læring i sundhedsvæsenet

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Vi anser læring for at være en integreret del af alle vores områder, som f.eks. det sundhedsfaglige tilsyn, patientklager og Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Derfor arbejder vi hele tiden sammen med det øvrige sundhedsvæsen om en række projekter, som forbedre patientsikkerheden. Her kan du løbende følge med i, hvilke projekter vi har i gang og hvad der sker med dem.

Projekt

Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet

Projektet ’Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet’ undersøger, skaber vi den bedste balance mellem læring, patientsikkerhed og de ressourcer, der bruges på rapportering af utilsigtede hændelser. 

Læs mere om Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet