Om læring

Del sidens indhold med andre

Vores vision er et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Ved at fastholde og udvikle patientsikkerhedskulturen kan det danske sundhedsvæsen lære af forebyggelige fejl, så det er trygt at være patient i Danmark. Vi anser læring for at være en integreret del af alle vores områder, som f.eks. det sundhedsfaglige tilsyn, ældretilsynet og naturligvis Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Sådan arbejder vi med utilsigtede hændelser

Rapporten bliver sendt til den region eller kommune, hvor hændelsen har fundet sted. Her bliver hændelsen analyseret. Når rapporten er færdigbehandlet regionalt videresendes den til os. Resultaterne fra analysen indgår i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Der arbejdes med patientsikkerhed lokalt, regional og nationalt.

Læs mere om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser

Patientsikkerhedsrapporten

Patientsikkerhedsrapporten indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind. Rapporten opsummerer således tendenser og initiativer på patientsikkerhedsområdet fra hele sundhedsvæsenet, og eksemplerne kan tjene som et fagligt opslagsværk for de mange sundhedsprofessionelle, der arbejder med udvikling, kvalitet og patientsikkerhed rundt omkring i Danmark.

Læs patientsikkerhedsrapporten for 2018

Læs patientsikkerhedsrapporten for 2017

Læs patientsikkerhedsrapporten for 2016