Lægeattest og kørekort

Del sidens indhold med andre

Hvis du skal ansøge om eller forny dit kørekort skal du henvende dig hos borgerservice i din kommune.

Der er forskellige krav til helbredet afhængig af hvilket køretøj, du ansøger om kørekort til. Hvis din læge har anmærkninger til din lægeattest vil Styrelsen for Patientsikkerhed i de fleste sager yde sundhedsfaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen, som træffer endelig afgørelse.

Kørekortattest

Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt "Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort" og benævnes også "Kørekortattesten" eller "Motorattesten".

Hvis der er sygdomme eller handicap, skal lægen beskrive disse nærmere. Hvis lægen afkrydser med et "Ja", skal dette beskrives i supplerende oplysninger, og lægen skal udfylde samtlige rubrikker i konklusionen på attestens bagside. Hvis der svares "Nej" i alle felter, er det ikke nødvendigt at udfylde konklusionens punkt 2a. Lægeattest til kørekort skal sædvanligvis udfyldes af ansøgerens egen læge. Hvis en anden læge udfylder attesten skal dette begrundes på attesten.

Diabetesattest

Hvis du har diabetes skal du i nogle tilfælde også udfylde en særlig attest, der hedder "Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort", også kaldet "Diabetesattesten". Denne skal udfyldes og medsendes ved ansøgning om kørekort i Gruppe 2, hvis ansøger bliver behandlet med medicin, som kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker). Ved ansøgning om Gruppe 1-kørekort skal den udfyldes og sendes med, når ansøgeren behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi, og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer.