Helbredskrav til kørekort

Del sidens indhold med andre

Som læge har du en vigtig rolle i at vurdere helbredstilstanden hos patienter i forbindelse med ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort og overvejelser om et lægeligt kørselsforbud. Du skal tage stilling til eventuelle kørselsforbud, hvis patienten er ude af stand til at føre køretøjet på en fuldt betryggende måde. Det gælder også hvis patienten er i behandling med medicinsk cannabis, da det påvirker evnen til at køre bil.

Vejledningen om helbredskrav til kørekort henvender sig primært til læger, der som led i deres arbejde kommer i kontakt med patienter som allerede har et kørekort, eller patienter som skal til at erhverve kørekort.

Vejledningen kan bruges, når praktiserende læger, og nogle gange andre speciallæger, skal vurdere helbredstilstanden hos en patient i forbindelse med overvejelser om et lægeligt kørselsforbud eller ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort.

Vejledningen præciserer de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som læger i henhold til autorisationsloven bør udvise ved vurdering af spørgsmål om helbred og bilkørsel.

Vejledningen kan også læses af borgere, der har brug for at vide, hvornår man lægefagligt vurderer, at en borger på grund af sygdom, svækkelse, indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af andre lignende årsager »er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde«, jf. færdselslovens § 54, stk. 2. Heraf fremgår det klart, at motorkøretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som er omfattet af ovenstående.

Læs vejledning om helbredskrav til kørekort