Vurdering af helbredskrav til kørekort

Del sidens indhold med andre

Vejledningen om helbredskrav til kørekort henvender sig primært til læger, der som led i deres arbejde kommer i kontakt med patienter, som allerede har et kørekort, eller patienter, som skal til at erhverve kørekort. Vejledningen kan bruges, når praktiserende læger, og nogle gange andre speciallæger, skal vurdere helbredstilstanden hos en patient i forbindelse med rådgivning og overvejelser om et lægeligt kørselsforbud eller ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort. Vejledningen har et særligt kapitel, der beskriver lægens ansvar og anmeldelsespligt jf. autorisationslovens § 44.

Læs vejledningen om helbredskrav til kørekort