Kørekort - spørgsmål og svar

Del sidens indhold med andre

Kan politiet undlade, at der gennemføres en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK), som den praktiserende læge har anbefalet?

Ja, afgørelsen træffes af politiet, oftest på Styrelsen for Patientsikkerheds, anbefaling. Man kan dog klage over afgørelsen. Der lægges i praksis betydelig vægt på egen læges anbefaling ud fra de helbredsoplysninger, lægen har anført i attesten.

Af hensyn til bilinspektøren kan det anbefales lægerne at være udførlig med begrundelsen for en vejledende helbredsmæssig køretest, idet bilinspektøren på den måde får bedre mulighed for at planlægge et relevant prøveforløb. Ansøgeren bør naturligvis orienteres om, at lægen anbefaler indkaldelse til en vejledende helbredsmæssig køretest. 

Hvor længe er Styrelsen for Patientsikkerhed om at behandle ansøgningen?

Sædvanligvis 3-4 uger. Er der særlige forhold, hvor der skal indhentes supplerende oplysninger eller ansøgningen skal vurderes af særlige sagkyndige, kan sagsbehandlingen tage længere tid og vare op til fire til seks uger.