Behandling af ansøgning om nyt kørekort

Del sidens indhold med andre

Ansøgningen om nyt kørekort eller fornyelse af kørekortet skal indsendes eller afleveres til Borgerservice i kommunen.

Reglerne kan noget forenklet resumeres således: Hvis den praktiserende læge har afkrydset ja i en eller flere af rubrikkerne på side 2 og 3 og/eller udfyldt kommentarer på side 4, vil sagen blive videresendt til Færdselsstyrelsens kørekortkontor i Holstebro. De fleste sager videresendes herefter til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bistår med sundhedsfaglig rådgivning.

Det kan være nødvendigt at bede om yderligere lægelige oplysninger. Hvis dette er tilfældet, beder Færdselsstyrelsen ansøgeren om at fremskaffe disse. Når de nødvendige oplysninger foreligger, modtager Færdselsstyrelsen en sundhedsfaglig vurdering af sagen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering indeholder en anbefaling, og Færdselsstyrelsen træffer herefter afgørelse om at udstede eller forny kørekortet til ansøger, eventuelt med de relevante vilkår. Færdselsstyrelsen sender herefter sin afgørelse til ansøgeren. Afgørelsen kan ankes til Færdselsstyrelsen.