Behandling af kørekortsager

Del sidens indhold med andre

Du skal indsende din ansøgningen om nyt kørekort eller fornyelse af kørekortet til Borgerservice i din kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed yder sundhedsfaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen i kørekortsager. Det er Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om udstedelse og fornyelse af kørekort.

Din kørekortssag i Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 1

  Borgerservice modtager din ansøgning om kørekort. Hvis lægen har anmærkninger i attesten, vil sagen blive sendt videre til Færdselsstyrelsen. Hvis ikke udsteder Borgerservice kørekortet.

 • 2

  Færdselsstyrelsen konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne. Færdselsstyrelsen sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 3

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til Færdselsstyrelsen.

 • 4

  Færdselsstyrelsen vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

 • 5

  Borgerservice udsteder kørekortet og sender det til ansøger.