Afregning mellem lande

Del sidens indhold med andre

Udgifterne til behandling af EU-borgere afregnes direkte overfor regionen eller kommunen. Det sker på samme måde, som for gruppe-1 sikrede patienter, der bor i Danmark. Udgifterne indberettes i systemet E125. Det er medarbejdere i regionen eller kommunen, der indberetter, og du skal som kommunal eller regional medarbejder være oprettet i systemet for at kunne indberette. Udenlandske patienter i Danmark har krav på gratis behandling, uden selv at betale for det, hvis de har vist deres blå kort eller et andet gyldigt bevis for deres ret til behandling (rettighedsdokument).

Sådan afregnes udgifter, som Danmark har til gode i udlandet

Borgere fra de nordiske lande, andre EU-lande, Liechtenstein eller Schweiz har ret til behandling på lige fod med gruppe 1-sikrede, når de opholder sig midlertidigt i Danmark. De er dækket af det blå sygesikringskort, hvis de får brug for behandling. Desuden har personer, der modtager dansk pension, særlige rettigheder til at modtage behandling i Danmark. Regningen for behandlingen indberettes af behandlingsstedet i systemet E125 og afregnes derefter mellem landene. 

EU-lande, Liechtenstein og Schweiz

 • Behandlingsstedet sender dokumentation for behandlingen af en patient fra et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz til regionen eller kommunen.
 • Regionen eller kommunen indberetter regningen i E125 inden for 12 måneder fra udgangen af det halvår, hvor ydelsen blev givet. Sygehuse indberetter selv. 
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vi opkræver beløbet fra det pågældende lands forbindelsesorgan.
 • Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister (se EU-forordning 987/2009 artikel 67)
 • Medlemslandet refunderer det godkendte beløb til os, inden for de gældende tidsfrister
 • Inden for en måned udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune. 

Plejeydelser og hospitalsindlæggelser som Danmark har til gode i udlandet

Grænsearbejdere og pensionister og andre, der er bosat i Danmark, men forsikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, afregnes via kommunen eller regionen. Det sker på følgende måde:

 • Udbetaling Danmark opdaterer en oversigt over personer, der er bosat i Danmark, men sygesikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
 • Udbetaling Danmark sender to gange årligt listen til regioner og kommuner
 • Regionen eller kommunen indberetter regningen i E125 inden for 12 måneder fra udgangen af halvåret
 • Regningen frigives til os
 • Vi opkræver beløbet inden for de gældende tidsfrister (se EU-forordning 987/2009 artikel 67)
 • Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister 
 • Inden for gældende tidsfrister refunderer medlemslandet godkendte beløb til os
 • Herefter udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune inden for en måned. 
 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Portugal
 • Irland
 • Storbritannien  

Hvis regionen har behandlet en patient fra et af de såkaldte afkaldslandene, er det til udgift for regionen. 

Danmark har en aftale med disse såkaldte afkaldslande om at undlade at afregne, da de beløb, der skal afregnes mellem landene, går lige op. 

Danmark afregner ikke med 

 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Portugal
 • Irland
 • Storbritannien 

Danmark har en aftale med disse såkaldte afkaldslande om at undlade at afregne, da de beløb, der skal afregnes mellem landene, går lige op. 

 

Sådan afregnes udgifter til behandling af udenlandske patienter, som Danmark har til gode i udlandet

Danmark afregner ikke med Norge, Sverige, Finland, Island, Portugal, Irland og Storbritannien. Hvis regionen har behandlet en patient fra et af de såkaldte afkaldslandene , er det til udgift for regionen. 

Afregningen mellem de øvrige EU-lande, Lichtenstein og Schweiz foregår sådan

 • Behandlingsstedet eller den praktiserende læge sender dokumentation for behandlingen af en patient fra et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz til regionen.
 • Regionen indberetter regningen i E 125 inden for 12 måneder fra udgangen af halvåret. Hospitalerne indberetter selv. 
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver beløbet fra det pågældende lands EU-forbindelsesorgan.
 • Medlemslandet har mulighed for at gøre indsigelser inden for de gældende tidsfrister (Se EU-forordning 987/09 art. 67)
 • Beløbet refunderes til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden for de gældende tidsfrister
 • Beløbet refunderes fra Styrelsen for Patientsikkerhed til den pågældende region inden for en måned. 

Sådan afregnes plejeydelser og hospitalsindlæggelser som Danmark har til gode i udlandet

Grænsearbejdere og pensionister og andre, der er bosat i Danmark, men forsikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, afregnes via regionen.

Det sker på følgende måde: 

• Udbetaling Danmark opdaterer en oversigt over personer, der er bosat i Danmark, men sygesikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
• Udbetaling Danmark sender listen til regionen
• regionen indberetter regningen i E 125 inden for 12 måneder fra udgangen af halvåret
• Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed
• Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver beløbet inden for de gældende tidsfrister (Se EU-forordning 987/09 art. 67)
• Medlemslandet har mulighed for at komme med indsigelser  
• Beløbet refunderes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
• Beløbet refunderes ti den pågældende region inden for en måned. 
 

Regler og grundlag

EU-forordningerne:
 • EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (grundforordningen)
 • EU-forordning 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (gennemførelsesforordningen)
 • Bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten