Køb af behandling i udlandet

Del sidens indhold med andre

Hvis du planlægger at købe sundhedsydelser i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du i visse tilfælde få tilskud fra din region eller din kommune. Du kan få tilskud på samme betingelser som i Danmark, men du kan ikke få tilskud til alle behandlinger. Hvis du skal have sygehusbehandling eller indlægges, skal du i nogle tilfælde have en forhåndsgodkendelse fra din bopælsregion. Du skal også have en henvisning fra en læge til sygehusbehandling. Du skal altid selv lægge ud for behandlingen, men du kan få refunderet den del af dine udgifter, som du ville kunne få tilskud til i Danmark.

Tilskud til sundhedsfaglig behandling i udlandet

Hvis du er offentligt sygesikret i Danmark, kan du få offentligt tilskud til sundhedsfaglig behandling, som du køber i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. Det kan fx være tandlægebehandling, speciallægebehandling eller fysioterapi. Du skal have enten det gule sundhedskort eller det særlige sundhedskort for at få tilskud fra regionen eller kommunen. 

Behandling hos speciallæger mv.

Som udgangspunkt kan du få tilskud til behandling, som enten er gratis i Danmark, eller som du kan få tilskud til i Danmark. Fx behandling hos praktiserende læge, tandlæge eller kiropraktor. Du kan få tilskud til samme antal behandlinger, som du ville kunne få tilskud til i Danmark. 

Sygehusbehandling

Skal du behandles på et sygehus, kan du få et tilskud, som svarer til, hvad sygehusbehandlingen ville have kostet sygehuset i Danmark. Man vil typisk beregne dette ved hjælp af de såkaldte DAGS- og DRG-takster. Du kan dog ikke få mere i tilskud, end behandlingen har kostet. 

Se hvilke ydelser, du kan få tilskud til

Behandlerens kvalifikationer skal svare til dansk autoriseret behandler

For at få tilskud skal den udenlandske behandler desuden have kvalifikationer, som ville berettige til autorisation i Danmark. 

Sygesikret uden for Danmark

Hvis du fx arbejder i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, eller hvis du modtager udenlandsk pension, er du som regel sygesikret i udlandet. Da skal du søge tilskud fra den udenlandske offentlige sygesikring. 

Læs mere om sygesikring, når du er bosat i udlandet

Betingelser for tilskud til speciallæge, tandlæge og lignende behandling

Når du vil søge tilskud til behandling i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, gælder de samme betingelser som hvis du havde fået behandlingen i Danmark. Du skal dog først selv betale for behandlingen, før du kan søge tilskud fra regionen eller kommunen.

 • Hvis du er sikret i gruppe 1, skal du have en henvisning fra en praktiserende læge til behandling hos en speciallæge. Dog ikke til øre-næse-halslæge, øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor. Bemærk dog, at der gælder særlige regler, hvis behandlingen betragtes som sygehusbehandling i Danmark.
 • Hvis du er sikret i gruppe 2, behøver du ikke nogen henvisning.

En lægehenvisning behøver ikke at være fra en dansk læge, men kan også være givet af en læge i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein.

Læs mere om sikringsgrupperne på borger.dk

Henvisning til behandling på en specialklinik i udlandet

I nogle tilfælde betragtes en behandling som sygehusbehandling i Danmark, selvom den skal foregå på en speciallægeklinik i udlandet. Om behandlingen betragtes som sygehusbehandling afhænger af, om behandlingen ville være sygehusbehandling i Danmark. 

Hvis du fx bliver opereret af en øre-, næse-, halslæge i Danmark, foregår operationen på et sygehus. Men i udlandet foregår operationen måske på en speciallægeklinik. I den situation skal du have en henvisning fra en læge og skal muligvis også have søgt en forhåndsgodkendelse inden behandlingen i udlandet for at være sikker på, at du bagefter kan få tilskud fra regionen.

Betingelser for tilskud til planlagt sygehusbehandling i udlandet

Du kan få tilskud til planlagt behandling på et sygehus i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. 
Hvis du vil søge tilskud til behandling på et sygehus, skal du

 • være henvist af en læge
 • have det gule sundhedskort eller det særlige sundhedskort 
 • i mange tilfælde have en forhåndsgodkendelse fra regionen. Vi anbefaler, at du altid spørger din region, om du skal have forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling

Du skal have en forhåndsgodkendelse hvis: 

Du behøver dog ikke en forhåndsgodkendelse, hvis du i forbindelse med ferierejser til udlandet har brug for fx iltbehandling, dialyse eller særlig astma behandling under din ferie, men du skal aftale behandlingen på forhånd med det udenlandske behandlingssted. 

Læs mere om behandling af eksisterende sygdom på ferien

Sådan søger ud forhåndsgodkendelse

For at få en forhåndsgodkendelse skal regionen bruge: 

 • kopi af lægens henvisning til behandling på et hospital
 • din tilladelse til at regionen må indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold og lignende, som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning
 • det udenlandske hospitals beskrivelse af den behandling, som du ønsker forhåndsgodkendelse til 
 • dato for din behandling på det udenlandske hospital
 • pristilbuddet fra det udenlandske hospital
 • en kopi af dit særlige sundhedskort, hvis du ikke har det gule sundhedskort

Du søger forhåndsgodkendelsen hos din region: 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Hovedstaden 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Sjælland 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Syddanmark 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Midtjylland

Søg forhåndsgodkendelse i Region Nordjylland