Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort

Del sidens indhold med andre

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling på lige fod med andre borgere i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien. Kortet dækker dog ikke behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Kortet dækker heller ikke hjemtransport - hverken hvis transporten er ordineret af en læge eller ved dødsfald. Der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker det blå kort også forskelligt, alt efter hvor du opholder dig. Kortet er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring.

Du er dækket under et midlertidigt ophold

Det blå EU-sygesikringskort kan dække offentlige udgifter til behandling du får behov for mens du opholder dig midlertidigt i et EU-/EØS-land eller Schweiz, fx på grund af ferie, et studieophold eller barselsorlov. Midlertidigt vil sige i op til et år, og det er en forudsætning, at du ikke skal arbejde i det land, du opholder dig i. 

Ved ophold i Storbritannien kan du også være dækket med dit blå kort, men der gælder visse undtagelser. Læs mere på Brexit: Ferie og korte ophold

Du har ret til samme behandling i det offentlige sundhedsvæsen, som hvis du var offentligt sygesikret borger i det land, du opholder dig i. Det indebærer også, at der er forskel fra land til land på den behandling, du har ret til og om der er egenbetaling. 

Vil du vide mere om EU-sygesikringskortets anvendelse i de enkelte lande, kan du finde oplysninger på: Europa-Kommissionens hjemmeside

Det blå kort kan dække

 • Behandling på offentlige sygehuse, klinikker og hos sundhedspersoner, der har en aftale med den offentlige sygesikring i landet, du opholder dig i. Kortet kan fx dække udgifter til:
 • nødvendig sygehjælp, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade
 • nødvendig behandling af eksisterende eller kronisk sygdom
 • nødvendig sygehusbehandling
 • nødvendig tandlægebehandling
 • nødvendig ordineret medicin

Det er den lokale læge eller anden sundhedsperson, der vurderer, om du har behov for en konkret behandling nu og her, eller om du kan vente med behandling, til du kommer hjem.

Ikke dækket af det blå kort (blandt andet)

 • behandling hos private læger eller private hospitaler, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring
 • lægeordineret hjemtransport
 • hjemtransport af afdød
 • planlagt behandling, dvs. hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Du kan dog muligvis få tilskud efter andre regler. Læs om tilskud til behandlings købt i et andet EU-/EØS-land.

Læs desuden mere om situationer, hvor det blå kort ikke dækker behandling i Storbritannien på Brexit: Ferie og korte ophold

 • Det er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring
 • Det dækker ikke private sundhedstilbud eller hjemtransport
 • Det dækker ikke, hvis du rejser med det formål at blive behandlet i et andet EU-/EØS-land (fx på sundhedsrejser)
 • Det er ikke en garanti for gratis behandling, selv om det er offentlig sygehjælp
 • Du kan komme til at betale en hel del selv, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort.