Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort

Del sidens indhold med andre

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling på lige fod med andre borgere i EU, Norge, Island, Liechtenstein, Storbritannien og Schweiz. Kortet dækker dog ikke behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Kortet dækker heller ikke hjemtransport - hverken hvis transporten er ordineret af en læge eller ved dødsfald. Der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker det blå kort også forskelligt, alt efter hvor du opholder dig. Kortet er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring.

Når du ikke skal arbejde i landet

Det blå kort dækker, hvis du får behov for behandling, mens du opholder dig midlertidigt i et land i EU, i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, fx på grund af ferie, et studieophold eller barselsorlov. Midlertidigt vil sige i op til et år, og det er en forudsætning, at du ikke skal arbejde i det land, du opholder dig i. Ved ophold i Storbritannien kan du også være dækket med dit blå kort, men der gælder visse undtagelser. Læs mere om ferie og korte ophold i Storbritannien.

Du har ret til samme behandling i det offentlige sundhedsvæsen, som hvis du var offentligt sygesikret borger i det land, du opholder dig i. Det indebærer også, at der er forskel fra land til land på den behandling, du har ret til. 

Det blå kort dækker især

 • nødvendig hjælp, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade
 • nødvendig hospitalsbehandling
 • nødvendig tandlægebehandling
 • nødvendig medicin
 • behandling på offentlige sygehuse og klinikker, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i

Det er den lokale læge eller anden sundhedsperson, der vurderer, om du har behov for en konkret behandling nu og her, eller om du kan vente med behandling, til du kommer hjem.

Ikke dækket af det blå kort (blandt andet)

 • Ikke behandling hos private læger eller private hospitaler, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring
 • ikke lægeordineret hjemtransport
 • ikke hjemtransport af afdød
 • ikke behandling, hvis du tager udlandet med det formål at få behandling. Du kan dog muligvis få tilskud efter andre regler. ”Læs mere om tilskud til behandlings købt i udlandet”.

Hvis du alligevel lægger ud for behandling, kan du søge refusion for dine udgifter, når du kommer hjem.

Læs desuden mere om situationer, hvor det blå kort ikke dækker behandling under ferie og korte ophold i Storbritannien.

 • Det er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring
 • Det dækker ikke private sundhedstilbud eller hjemtransport
 • Det dækker ikke, hvis du rejser med det formål at blive behandlet i udlandet (fx på sundhedsrejser)
 • Det er ikke en garanti for gratis behandling
 • Du kan komme til at betale en hel del selv, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort.