Glemt det blå kort

Del sidens indhold med andre

Hvis du har ret til det blå EU-sygesikringskort, så er du dækket af den offentlige sygesikring, hvad enten du har kortet med dig eller ej. Du er også dækket, selvom du ikke har bestilt det blå kort på forhånd. Men du risikerer selv at skulle lægge ud for udgifter til behandling. Du kan dog få refunderet den del af dine udgifter, som normalt ville være dækket af kortet. Hvis du vil undgå udlæg, kan du få en såkaldt midlertidig erstatningsblanket hos Udbetaling Danmark. Hvis du helt vil undgå udgifter, skal du købe en privat rejseforsikring.

Midlertidig erstatningsblanket for ret til sygesikring 

Det blå EU-sygesikringskort kan være 2-3 uger undervejs, fra du har bestilt det. Men du får en såkaldt erstatningsblanket som bevis for din ret til sygesikring, med det samme efter du har bestilt det blå kort. Du kan også bestille erstatningsblanketten, hvis du allerede er i udlandet og har brug for behandling eller skal indlægges på et hospital. Du bestiller blanketten ved at ringe til Udbetaling Danmark.

Bestil en midlertidig erstatningsblanket hos Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 81. 

Læg ud for behandling

Hvis du er rejst af sted uden det blå EU-sygesikringskort, skal du i første omgang selv lægge ud for den behandling, du modtager. Du betaler både den eventuelle egenbetaling og det beløb, som ellers ville være dækket af det blå kort. 

Når du kommer hjem, kan vi hjælpe dig med at få refunderet dine udgifter til behandling. Du er dækket på lige fod med borgerne i det land, du opholder dig i. Dvs. at du kan få refunderet et beløb, som svarer til det beløb, som enhver anden borger i det pågældende land ville få dækket af landets offentlige sygesikring. Du får dog ikke refunderet den del, som er egenbetaling. 

Hvis du ikke kan lægge ud

Et offentligt behandlingssted skal i princippet kontakte Udbetaling Danmark for at få en midlertidig erstatningsblanket, som viser, at du er sygesikret i Danmark. Vi kan dog ikke udelukke, at du selv bliver bedt om at skaffe den. Hvis hverken du selv eller behandlingsstedet indhenter en erstatningsblanket, vil du muligvis blive afvist fra behandling. Det er også muligt, at du får en regning i hånden eller efterfølgende får den tilsendt. 

Du kan dog selv ringe til Udbetaling Danmark og få en erstatningsblanket eller bede behandlingsstedet om at kontakte Udbetaling Danmark. Med den blanket undgår du andre udgifter end den eventuelle egenbetaling, der kan være knyttet til den behandling, som du har brug for under opholdet i udlandet.