Overgår du til at være omfattet af Udtrædelsesaftalen?

Del sidens indhold med andre

Når Brexit den 1. januar 2021 bliver en realitet, vil Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien gælde for de personer, der inden udløbet af 2020 er og fortsat vil være i en grænseoverskridende situation mellem et EU-land og Storbritannien.

Udtrædelsesaftalen sikrer, at du fortsat har ret til at være offentligt sygesikret i dit bopælsland. Du kan også fortsat have ret til at rejse til et andet medlemsland for at modtage planlagt behandling. Desuden vil du være dækket med et EU-sygesikringskort, hvis du bliver syg under et midlertidigt ophold uden for dit bopælsland. Personer, der er omfattet af Udtrædelsesaftalen, bevarer derfor disse rettigheder under ophold i Storbritannien og i et EU-land.

Udtrædelsesaftalen vil gælde for dig, der fortsætter din relation som fx arbejdstager eller grænsearbejder mellem Storbritannien og et EU-land eller som dansk pensionist, der bor i Storbritannien.

Når du er omfattet af Udtrædelsesaftalen, kan dine medforsikrede familiemedlemmer også være omfattet og bevare deres rettigheder.

Det er Udbetaling Danmark eller den britiske myndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), der konkret vurderer, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen, herunder registrerer dig og udsteder EU-sygesikringskortet.

Har du spørgsmål til din sygesikringssituation, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring. Et du dansk pensionist, skal du kontakte Udbetaling Danmark International Social Sikring.

Du kan her læse mere om Udtrædelsesaftalen og dine rettigheder:

Du bor i Danmark
Du arbejder i Storbritannien og bor i Danmark
Du arbejder i Danmark og bor i Storbritannien
Du er pensionist