Kort om Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Del sidens indhold med andre

EU's udtrædelsesaftale med Storbritannien kan give dig ret til sundhedsydelser og sygesikring. Du kan være omfattet af aftalen, når du er tilknyttet EU og Storbritannien, fx som britisk statsborger bosat i Danmark, som dansk folkepensionist eller arbejdstager i Storbritannien. På siden kan du få et overblik over aftalens betydning på sundhedsområdet.

Kort om Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien omfatter personer, der forud for den 1. januar 2021 har en tilknytning til Storbritannien og EU, fordi de har udnyttet retten til fri bevægelighed.

En tilknytning kan fx være, når du før januar 2021:

  • bor i Danmark men arbejder i Storbritannien
  • bor i Storbritannien som dansk folkepensionist
  • bor i Danmark og er britisk statsborger

Du kan være omfattet af udtrædelsesaftalen, så længe du forsætter din tilknytning mellem Storbritannien og EU, fx fortsat arbejder som grænsearbejder i et af landene. 

Du kan i særlige situationer blive omfattet af udtrædelsesaftalen på et senere tidspunkt. Det er fx hvis du om nogle år når din pensionsalder og kun får offentlig pension fra Storbritannien.

Når du er omfattet af udtrædelsesaftalen betyder det, at du fortsat har ret til at søge offentlig sygesikring i dit bopælsland. Du kan også have ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i andre medlemslande, fx hvis du bliver syg under en ferie.

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien.