Kort om Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien

Del sidens indhold med andre

EU's handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien kan give dig ret til sundhedsydelser og sygesikring, hvis du fx skal arbejde eller flytte til Storbritannien. Aftalen kan også gælde for dig, hvis du bliver syg under et ferieophold. Du kan her læse om aftalens betydning på sundhedsområdet.

Handels- og samarbejdsaftalen omfatter personer, der fra den 1. januar 2021 og senere påbegynder en relation mellem Storbritannien og EU. 

Du kan være omfattet af aftalen, hvis du i 2021 eller senere fx:

  • får bopæl i Storbritannien, men modtager folkepension fra Danmark
  • får arbejde i Storbritannien men fortsat bor i Danmark
  • er på midlertidigt ophold i Storbritannien, fx ferie eller studieophold

Når du er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, betyder det, at du fortsat har ret til at søge offentlig sygesikring i dit bopælsland. Du kan også have ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i andre medlemslande, fx hvis du bliver syg under en ferie. 

Handels- og samarbejdsaftalen har et begrænset anvendelsesområde sammenlignet med EU's udtrædelsesaftale med Storbritannien. Det betyder, at når du er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, vil du ikke have ret til at få dækket offentlige ydelser i forbindelse med assisteret befrugtning og langtidsplejeydelser.

Handels- og samarbejdsaftalen gælder desuden ikke under ophold i Schweiz eller i et EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein).

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. 

Handels- og samarbejdsaftalen gælder i første omgang i en tidsbegrænset periode på 15 år.