EU's to aftaler med Storbritannien

Del sidens indhold med andre

EU og Storbritannien har indgået en udtrædelsesaftale samt en handels- og samarbejdsaftale. Begge aftaler sikrer koordinering af sociale ydelser, herunder sundhedsydelser. På denne side kan du få et overblik over indholdet i aftalerne.

Som følge af Brexit, har EU og Storbritannien indgået to aftaler, der begge indeholder regler om sygesikring og ret til sundhedsydelser. 

De to aftaler er:

  • Udtrædelsesaftalen af den 12. november 2019 (2019/C 384 I)
  • Handels- og samarbejdsaftalen vedtaget den 24. december 2020

Begge aftaler viderefører rettigheder fra EU's koordineringsregler om sociale sikringsordninger. Dog er visse ydelser ikke videreført for de personer, der er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen.

Udtrædelsesaftalen går forud for Handels- og samarbejdsaftalen. Er du derfor i en situation, hvor du opfylder kriterier i begge aftaler, vil du være omfattet af Udtrædelsesaftalen.

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af en af de to aftaler mellem EU og Storbritannien.