EU/EØS-statsborger

Del sidens indhold med andre

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller i Schweiz, og Storbritannien forlader EU uden en aftale (No-deal Brexit), kan du være omfattet af en dansk overgangsordning. Overgangsordningen kan give dig visse rettigheder, hvis du f.eks. arbejder i Danmark, men bor i Storbritannien.

Hvis jeg arbejder i Danmark

Hvis du er EU/EØS/schweizisk statsborger og arbejder i Danmark men bor i Storbritannien, vil du under ophold i Danmark fortsat have ret til alle sundhedslovens ydelser på samme vilkår, som hvis du boede i Danmark. Det samme gælder for dine familiemedlemmer.

Hvis du vender hjem til Storbritannien mindst én gang om ugen (og dermed er såkaldt grænse-arbejder), har du også ret til behandling efter sundhedsloven i Danmark. Dine familiemedlemmer har ret til sundhedslovens ydelser undtaget planlagt sygehusbehandling.

Om du og dine familiemedlemmer har adgang til sundhedsydelser i Storbritannien vil afhænge af britisk lovgivning.

Hvis du har en blanket E-106 fra Danmark, vil den efter udtrædelsestidspunktet ikke længere være gyldig.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Hvis jeg bliver syg på en ferie eller et kort ophold i Danmark

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz men er sygesikret i Storbritannien, har du ret til akut og fortsat sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark under f.eks. en ferie. Men sygehuset vil opkræve betaling fra dig. Hvis du derudover har behov for behandling i Danmark, må du som udgangspunkt søge behandling hos en privat behandler for egen regning – evt. gennem en privat rejseforsikring.

Køb af sundhedsydelser i Danmark

Hvis du bor i Storbritannien har du ikke længere adgang til at købe offentlige sundhedsydelser i Danmark. Det kan du dog have mulighed for at købe offentlig sygehusbehandling i Danmark, hvis du har tilknytning til et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne, f.eks. hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, og behandlingen ikke kan tilbydes af privat sundhedsudbyder i regionen.

Du kan fortsat købe behandling på private hospitaler og hos en række autoriserede, privatpraktiserende sundhedspersoner i Danmark, f.eks. hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl.