Er du i en periode omfattet af Udtrædelsesaftalen?

Del sidens indhold med andre

Ferie og kort ophold i Storbritannien over nytåret 2021

Er du rejst til Storbritannien i løbet af 2020, kan du fortsat være dækket af dit danske EU-sygesikringskort, hvis du får behov for behandling, mens du er i landet.

Bliver du i Storbritannien over nytåret 2021, vil du også fortsat have ret til at modtage den behandling, som en britisk sundhedsperson vurderer nødvendig under dit videre ophold, indtil du efter planen rejser hjem igen. 

Er du på et længere ophold – men fortsat kun midlertidigt – i Storbritannien, er du dækket i hele perioden med dit EU-sygesikringskort, så længe du ikke afbryder dit ophold. Det kan fx være, hvis du som dansk sygesikret borger er på et studieophold eller tilbringer din barselsorlov i landet og får udbetalt barselsdagpenge fra Danmark. 

Du vil derfor ikke opleve en ændring i din måde at være dækket med EU-sygesikringskortet, så længe du er indrejst før 2021. Du skal dog være forberedt på, at du kan blive bedt om at dokumentere din indrejse før 2021 samtidig med, at du viser dit gyldige EU-sygesikringskort. Gem derfor din flybillet, togbillet m.m.

Vær også opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke dækker behandling på private klinikker, eventuel egenbetaling og udgifter til hjemrejse. Overvej derfor altid dit behov for en privatforsikring til at dække uforudsete udgifter i tilfælde af sygdom m.m.

Britisk sikret på ferie i Danmark over nytåret 2021 

Er du britisk sygesikret borger og rejst til Danmark i løbet af 2020, kan du fortsat være dækket af dit britiske EU-sygesikringskort, hvis du får behov for behandling, mens du er midlertidigt i landet. 

Bliver du i Danmark over nytåret 2021, vil du også fortsat have ret til at modtage den behandling, som en dansk sundhedsperson vurderer nødvendig under dit ophold, indtil du efter planen rejser hjem igen. Du skal kunne dokumentere, at du er indrejst før 2021 for at være omfattet af reglerne.

Fra den 1. januar 2021 skal du dog være opmærksom på, at du i princippet ikke længere kan anvende dit tidligere udstedte EU-sygesikringskort, da Storbritannien betragter det som ugyldigt. I stedet skal du selv sørge for at ansøge om en erstatningsattest (Provisional Replacement Certificate – PRC), som viser, at du fortsat er dækket under dit ophold, der strækker sig over nytåret 2021. Erstatningsattesten søger du om fra den britiske sygesikringsmyndighed NHS Business Services Authority.

Kan du ikke over for det danske behandlingssted dokumentere din ret ved enten et gyldigt britisk EU-sygesikringskort, eller en erstatningsattest/PRC, vil du blive opkrævet betaling for den behandling, du modtager i Danmark. Du må herefter søge refusion fra NHS, når du er retur i Storbritannien. 

Planlagt behandling over nytåret 2021

Udtrædelsesaftalen sikrer din ret til at modtage planlagt behandling på en S2-tilladelse uden for dit bopælsland, hvis behandlingen er påbegyndt inden 2021, eller du har ansøgt om en forhåndstilladelse inden 2021.

Er du derfor dansk sikret borger, og har du før 2021 ansøgt om en S2-tilladelse til at modtage planlagt behandling i Storbritannien – eller er du over årsskiftet i gang med en behandling dækket af en dansk S2-tilladelse, har du ret til at fortsætte behandlingen. Du vil derfor fortsat få dækket de offentlige udgifter til den behandling, der er omfattet af tilladelsen. De offentlige udgifter afregnes direkte mellem de britiske og danske myndigheder.