Britisk EU-sygesikringskort udstedt i medfør af Udtrædelsesaftalen

Del sidens indhold med andre

Er du britisk sygesikret efter reglerne i Udtrædelsesaftalen, skal du have udstedt det britiske EU-sygesikringskort, et såkaldt CRA EHIC.

Er du omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, vil du have ret til et EU-sygesikringskort fra Storbritannien. Kortet har det britiske flag i højre hjørne og bogstaverne "CRA", som står for "Citizens' Rights' Agreement" – et såkaldt CRA EHIC. 

Eksempel 1

Særligt for studerende

Er du som studerende omfattet af Udtrædelsesaftalen (dvs indrejst før 2021), skal du have et britisk EU-sygesikringskort, CRA EHIC, der viser initialer på studielandet sidst i personnummeret. Det skyldes, at du kun i studielandet har rettigheder i medfør af Udtrædelsesaftalen.

Under eventuelle midlertidige ophold i andre EU-lande, vil du kun have rettigheder i medfør af Handels- og samarbejdsaftalen.

Du dokumenterer din ret i begge situationer med dit CRA EHIC.

I det viste eksempel, er kortet udstedt til en britisk sikret, der studerer i Frankrig.

Eksempel 2

Et CRA EHIC dokumenterer din ret til nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Læs mere i dette link om, hvordan du kan bruge kortet under fx et ferieophold.