Britisk statsborger

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller i Schweiz, og Storbritannien forlader EU uden en aftale (No-deal Brexit), kan du være omfattet af en dansk overgangsordning. Overgangsordningen kan give dig visse rettigheder, hvis du f.eks. arbejder i Danmark, men bor i Storbritannien.

Hvis jeg bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark og er tilmeldt CPR-registeret, har du ret til at blive behandlet på lige fod med danske statsborgere. Du kan fortsat bruge dit gule sundhedskort. 

Hvis jeg bliver syg, mens jeg er i et andet nordisk land

Hvis du er britisk statsborger og bor i Danmark, har du ret til nødvendig behandling, hvis du bliver syg i et af de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island). Dit gule sundhedskort dokumenterer, at du har ret til behandling, og du vil blive behandlet på samme vilkår som borgere i det land, du befinder dig i.

Hvis jeg arbejder i Danmark

Hvis du på udtrædelsestidspunktet bor i et andet EU/EØS-land/Schweiz eller Storbritannien men arbejder i Danmark, har du fortsat ret til alle sundhedslovens ydelser, når du er i Danmark. Det samme gælder for dine familiemedlemmer.

Hvis du vender hjem til dit bopælsland mindst én gang om ugen (og dermed er såkaldt grænsearbejder), har du også ret til behandling efter sundhedsloven i Danmark. Dine familiemedlemmer har ret til sundhedslovens ydelser undtaget som udgangspunkt planlagt sygehusbehandling.

Om du og dine familiemedlemmer har adgang til sundhedsydelser i jeres bopælsland afhænger af lovgivningen i det land, du og din familie bor i 

Hvis du har en blanket E-106 fra Danmark, vil den efter udtrædelsestidspunktet ikke længere være gyldig.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Hvis jeg bliver syg på en ferie eller et kort ophold i Danmark

Hvis du er britisk statsborger og bor i udlandet, men bliver syg på et kort ophold eller en ferie i Danmark, har du ret til akut og fortsat sygehusbehandling på et offentligt sygehus, men sygehuset vil opkræve betaling fra dig. Hvis du derudover har behov for behandling i Danmark, skal du søge behandling hos en privat behandler for egen regning – evt. gennem en privat rejseforsikring. 

Hvis du som britisk statsborger er sygesikret som familiemedlem til en EU/EØS/schweizisk statsborger og har bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har du under ophold i Danmark ret til den behandling, som bliver nødvendig under dit ophold.  

Hvis jeg har et EU-sygesikringskort fra Danmark 

Et EU-sygesikringskort (det blå sygesikringskort) giver ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, man rejser i (EU/EØS-lande og Schweiz).

Hvis du har et EU-sygesikringskort fra Danmark, som er udstedt før udtrædelsestidspunktet, er kortet ikke automatisk gyldigt. Selvom du bor i Danmark, er det efter udtrædelsestidspunktet ikke sikkert, at du fortsat kan bruge dit EU-sygesikringskort eller få det udstedt.

Er du på udtrædelsestidspunktet sygesikret som familiemedlem til en dansk sikret EU/EØS eller schweizisk statsborger, vil du fortsat have ret til et dansk EU-sygesikringskort.

Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at få en vurdering af, om du har ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. 

Overvej om du skal tegne en privat rejseforsikring, når du rejser uden for Danmark, hvis du ikke har et EU-sygesikringskort.

Køb af sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land

Hvis du efter udtrædelsestidspunktet er offentligt sygesikret i Danmark, f.eks. fordi du bor her i landet eller fordi du har et særligt sundhedskort, kan du fortsat få offentligt tilskud til sundhedsydelser, som du køber i et andet EU/EØS-land. Det kan f.eks. være tandlægebehandling, speciallægebehandling eller fysioterapi. 

Hvis du skal behandles på et sygehus, kan det kræve en forhåndsgodkendelse fra din bopælsregion. Du skal også have en henvisning fra en læge til sygehusbehandling.

Læs mere om tilskud til behandling købt i udlandet

Du skal selv lægge ud for din behandling i et andet EU/EØS-land. Efterfølgende kan du søge din region eller kommune om at få refunderet den del af dine udgifter, som du ville kunne få offentligt tilskud til i Danmark. 

Køb af sundhedsydelser i Danmark

Hvis du bor uden for Danmark, har du ikke længere adgang til at købe offentlige sundhedsydelser i Danmark. Det kan du dog, hvis:

  • du bor og er offentligt sygesikret i et andet EU/EØS-land, eller
  • ved køb af sygehusbehandling, når du har tilknytning til et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne, f.eks. hvis du bor i Grønland, og behandlingen ikke kan tilbydes af privat sundhedsudbyder i regionen. 

Du kan fortsat købe behandling på private hospitaler og hos en række autoriserede, privatpraktiserende sundhedspersoner i Danmark, f.eks. hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl.