Britisk EU-sygesikringskort

Del sidens indhold med andre

Fra den 1. januar 2021 skal britisk sikrede borgere kunne fremvise et nyt britisk EU-sygesikringskort, et såkaldt CRA EHIC, hvis de opholder sig midlertidigt i et EU-land og får behov for behandling. Det gælder for britisk sikrede borgere og deres medforsikrede familiemedlemmer, der overgår til at være omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien.

Storbritannien betragter tidligere britisk udstedte EU-sygesikringskort som ugyldige fra 2021, når Brexit bliver en realitet. Som følge af Brexit har Storbritannien ændret designet på det britiske EU-sygesikringskort: Det britiske flag er tilføjet og med bogstaverne "CRA", som står for "Citizens' Rights' Agreement", viser kortet, at du nu er omfattet af Udtrædelsesaftalen. 

Du skal ansøge om det nye kort hos NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Du har ret til et britisk udstedt EU-sygesikringskort, CRA EHIC, så længe du er omfattet af Udtrædelsesaftalen. Kortet giver dig ret til dækning af offentlige udgifter til den behandling, der bliver nødvendig, hvis du opholder dig midlertidigt i et andet medlemsland, fx et ferieophold.

Eksempel på britisk sygesikring