Familiemedlem til dansk grænsearbejder

Del sidens indhold med andre

Bor du i Storbritannien, og er du familiemedlem til en dansk grænsearbejder, kan du være omfattet af aftalerne, der indgået mellem EU og Storbritannien dvs. enten udtrædelsesaftalen eller handels- og samarbejdsaftalen. Aftalerne betyder, at du fortsat vil have adgang til det offentlige britiske sundhedsvæsen. Du vil også have ret til visse sundhedsydelser under ophold i Danmark.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Under ophold i Danmark vil du have ret til at modtage nødvendig behandling. Det kan være behandling som følge af akut opstået sygdom. Det kan også være behandling, der relaterer sig til en kronisk eller allerede eksisterende sygdom, når den danske sundhedsperson vurderer, at behandlingen ikke kan vente, til du er retur i Storbritannien.

Det vil altid være den behandlende sundhedsperson, der i den konkrete situation vurderer om behandling er nødvendig og i så fald hvilken behandling, du kan tilbydes.

Dokumentationen for din ret til sundhedsydelser i Danmark, er dit danske EU-sygesikringskort, som udstedes af Udbetaling Danmark.

Vælger du at søge planlagt behandling i Danmark hos fx tandlæge, praktiserende læge eller anden speciallæge, skal du være opmærksom på, at du alene kan få dækket de offentlige udgifter, hvis du har fået udstedt en forhåndstilladelse til den pågældende behandling.

Læs videre på siden om planlagt behandling uden for Storbritannien.

Ret til sundhedsydelser i Storbritannien

Når du bor i Storbritannien, vil du have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som andre borgere, der bor i landet.

Du bør sikre dig, at du er korrekt registreret som medforsikret familiemedlem hos den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), med en blanket S1 fra Danmark.

For nærmere oplysning om det britiske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS.

Planlagt behandling uden for Storbritannien

Hvis du ønsker at modtage planlagt behandling i Danmark eller et andet EU-land, hvor de offentlige udgifter er dækket af sygesikringen, kræver det en forhåndstilladelse.

Forhåndstilladelsen skal du søge via den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA). Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes inden for den offentlige sygesikring i Storbritannien, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men da du bor i Storbritannien, skal du søge om tilladelsen via NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Særligt EØS-lande og Schweiz

Hvis du er omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, kan du søge om en forhåndstilladelse (S2) til at rejse til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz for der at modtage planlagt behandling.

Er du derimod omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, har du ikke denne ret. Du skal derfor selv betale alle udgifter, hvis du søger planlagt behandling i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen eller Handels- og samarbejdsaftalen.

Køb af sygehusbehandling i Danmark

Hvis du ikke kan få en forhåndstilladelse til sygehusbehandling i Danmark, kan du have adgang til at købe behandlingen på et offentligt sygehus. Det er en forudsætning, at den ønskede behandling ikke kan tilbydes af en privat sundhedsudbyder i den region i Danmark, hvor du søger behandling.

For nærmere oplysninger om behandlingsmuligheder i Danmark, kan du kontakte de regionale patientvejledere. Du kan finde kontaktinformation til patientkontorerne i de fem regioner i Danmark ved at benytte dette link

Midlertidigt ophold i udlandet

Når du rejser midlertidigt uden for Danmark og Storbritannien fx på ferie kan du bruge dit EU-sygesikringskort, som udstedes af Udbetaling Danmark.

Er du dækket af Udtrædelsesaftalen, dækker kortet behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge dit EU-sygesikringskort under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Klik her for at læse mere om hvor og hvordan du kan bruge dit EU-sygesikringskort.

Har du spørgsmål? – kontaktinformation til myndigheder

Udbetaling Danmark – International Sygesikring 

NHS Business Services Authority (NHSBSA)

NHS

Styrelsen for Patientsikkerhed – EU-Sygesikring