Arbejder i Danmark

Del sidens indhold med andre

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i Storbritannien kan du være omfattet af de aftaler, EU har indgået med Storbritannien dvs. udtrædelsesaftalen eller handels- og samarbejdsaftalen. Aftalerne sikrer, at du fortsat vil have adgang til offentlige sundhedsydelser i begge lande. I Danmark er det Udbetaling Danmark, der afgør, hvilken af EU’s aftaler med Storbritannien, du er omfattet af, og om du opfylder kriterierne for at blive betragtet som arbejdstager eller grænsearbejder.

Adgang til sundhedsydelser i Danmark

Arbejder du i Danmark, vil du have ret til at benytte det danske offentlige sundhedsvæsen på lige fod med borgere, der bor og er sygesikret i Danmark. Det betyder, at du fortsat kan få behandling, hvis du bliver syg under et ophold i Danmark. Du har også ret til at rejse hertil for at modtage planlagt behandling.

Dokumentationen for denne ret er et særligt sundhedskort, som du skal ansøge om i Udbetaling Danmark. Det samme gælder for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Hvis du arbejder i Danmark, men rejser hjem til din bopæl i Storbritannien mindst én gang om ugen, betragtes du som grænsearbejder. Du vil have ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark. Du skal også ansøge Udbetaling Danmark om et særligt sundskort.

Har du medforsikrede familiemedlemmer, gælder der særlige regler for dem. Du kan læse mere om dine familiemedlemmers rettigheder ved at benytte dette link.

Ret til sundhedsydelser i Storbritannien

Når du bor i Storbritannien vil du have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som andre borgere, der bor i landet.

Du bør sikre dig, at du er korrekt registreret hos den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), med en blanket S1 fra Danmark.

For nærmere oplysninger om det britiske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS.

Midlertidigt ophold i udlandet

Når du rejser midlertidigt uden for Danmark og Storbritannien fx på ferie kan du bruge dit EU-sygesikringskort, som udstedes af Udbetaling Danmark.

Er du dækket af udtrædelsesaftalen, dækker kortet behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge dit EU-sygesikringskort under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Klik her for at læse mere om hvor og hvordan du kan bruge dit EU-sygesikringskort.

Planlagt behandling uden for Danmark og Storbritannien

Ønsker du at rejse til et andet EU-land for at modtage planlagt behandling, kræver det en forhåndstilladelse for at du kan få dækket de offentlige udgifter til behandlingen. 

Du skal ansøge om en forhåndstilladelse via den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA). Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes i Storbritannien, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men da du bor i Storbritannien, skal du søge om tilladelsen via NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Særligt EØS-lande og Schweiz

Hvis du er omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, kan du søge om en forhåndstilladelse (S2) til at rejse til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz for der at modtage planlagt behandling.

Er du derimod omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, har du ikke denne ret. Du skal derfor selv betale alle udgifter, hvis du søger planlagt behandling i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af udtrædelsesaftalen eller handels- og samarbejdsaftalen.

Har du spørgsmål? – kontaktinformation til myndigheder

Udbetaling Danmark – International Sygesikring 

NHS Business Services Authority (NHSBSA)

NHS

Styrelsen for Patientsikkerhed – EU-Sygesikring