Brexit: Aftale med Storbritannien - overgangsordning om sygesikring

Del sidens indhold med andre

EU og Storbritannien har indgået en særlig udtrædelsesaftale, som også indeholder en overgangsperiode frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden vil de nuværende regler om sygesikring af personer, der bevæger sig mellem EU og Storbritannien fortsat gælde. Mulighed for tilskud til sundhedsydelser købt i Storbritannien vil også fortsat gælde i overgangsperioden. Reglerne om sygesikring og tilskud til sundhedsydelser forbliver altså uændrede i hele 2020.

Storbritannien og EU har aftalt, at reglerne om sygesikring forbliver uændret i en overgangsperiode frem til 1. januar 2021. Overgangsperioden kan efter aftale mellem EU og Storbritannien bliver forlænget.

I overgangsperioden kan du fortsat være dækket af dit blå EU-sygesikringskort, som er udstedt af Danmark, hvis du fx opholder dig i Storbritannien.

Mulighed for at søge tilskud til sundhedsydelser købt i Storbritannien vil også fortsat gælde i overgangsperioden.

I overgangsperioden vil personer med offentlig sygesikring i Storbritannien også fortsat have adgang til det danske sundhedsvæsen.

Ferie og korte ophold i Storbritannien

Udtrædelsesaftalen betyder for dig som dansk sikret borger, at du i overgangsperioden fortsat kan bruge dit blå EU-sygesikringskort under midlertidige ophold i Storbritannien, fx på ferie. Dette gælder uændret frem til udgangen af 2020. 

Er du dansk pensionist, som bor i et andet medlemsland, og har du et dansk EU-sygesikringskort, har du også fortsat ret til at bruge det blå kort under ophold i Storbritannien i 2020.

Læs mere om EU-reglerne om det blå EU-sygesikringskort under ferie og korte ophold

Bopæl og lange ophold i Storbritannien

Hvis du bor i eller vil flytte til Storbritannien i 2020, betyder overgangsordningen, at du fortsat vil være omfattet af EU-reglerne om sygesikring, og at du i visse situationer fortsat vil have ret til et dansk blåt EU-sygesikringskort. 

Læs mere om EU-reglerne for sygesikring ved bopæl og lange ophold i udlandet 

Bor du i Storbritannien som dansk pensionist, eller vil du i 2020 flytte til landet, og har du et dansk EU-sygesikringskort, er du i 2020 fortsat omfattet af EU-reglerne. Det betyder, at du også fortsat har ret til at benytte det danske sundhedsvæsen, når du opholder dig i Danmark. Dog skal du forsat være opmærksom på, at der ved planlagt sygehusbehandling i Danmark og i visse medlemslande, gælder særlige regler om forhåndstilladelse.

Læs mere om EU-reglerne for pensionist med bopæl i udlandet

Grænsependlere

Hvis du i 2020 er registreret som grænsependler (grænsearbejder) mellem Storbritannien og Danmark, betyder udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, at du fortsat vil være omfattet af EU-reglerne om sygesikring. Du vil også fortsat have adgang til at benytte det offentlige sundhedsvæsen, når du opholder dig i enten Storbritannien eller Danmark. 

Læs mere om EU-reglerne for grænsependlere

Køb af behandling i Storbritannien

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien betyder, at du i overgangsperioden fortsat har mulighed for at søge tilskud til sundhedsydelser, som du køber i Storbritannien i 2020. Du skal søge tilskuddet i din bopælsregion eller bopælskommune.

Vær opmærksom på, at visse typer af behandling vil kræve en forhåndstilladelse fra din bopælsregion, for at du kan få tilskud. Derfor råder vi dig til at kontakte en patientvejleder i din region, inden du rejser afsted.

Læs mere om EU-reglerne for køb af behandling i udlandet

Hvis du er britisk sygesikret

Bor du i Storbritannien eller i et EU/EØS-land eller Schweiz, betyder overgangsperioden, at du under ophold i Danmark, fx ferie, fortsat kan bruge et gyldigt britisk EU-sygesikringskort, hvis du får behov behandling. 

I overgangsperioden vil du som britisk sygesikret person også fortsat have adgang til at købe offentlige sundhedsydelser i Danmark og søge refusion i Storbritannien. Vær opmærksom på, at visse typer af behandling vil kræve en forhåndstilladelse fra din britiske sygesikring, for at du kan få tilskud.

Hvis du er britisk statsborger med bopæl i Danmark og er tilmeldt det danske CPR-register, er du dansk sygesikret. Du kan derfor stadig bruge dit gule sundhedskort, og har fortsat adgang til det danske sundhedsvæsen.