Brexit: Din ret til sundhedsydelser og sygesikring

Del sidens indhold med andre

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som nu afventer godkendelse i både EU og Storbritannien mhp. ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021. Indholdet på denne hjemmeside er endnu ikke blevet opdateret og afspejler derfor ikke indholdet i den nye aftale.

Storbritannien er trådt ud af EU. Når Brexit den 1. januar 2021 bliver en realitet, vil Udtrædelsesaftalen med EU have virkning for dig, der har tilknytning til Storbritannien. Overgangsperioden udløber ved nytåret, men aftalen kan fortsat have betydning for din og dine familiemedlemmers ret til sundhedsydelser og sygesikring. 

I forbindelse med Brexit indgik EU og Storbritannien en udtrædelsesaftale. Aftalen omfatter personer, der før 2021 har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed og som har en tilknytning til Storbritannien.

Udtrædelsesaftalen har betydning for, om du i en kort eller længere periode, kan have ret til sundhedsydelser og sygesikring, hvis du er i en relation til Storbritannien. 

Er du omfattet af Udtrædelsesaftalen, kan du derfor i en overgangsperiode fortsat være dækket af dit EU-sygesikringskort under et ophold i Storbritannien. Og er du allerede nu bosat i Storbritannien fx som dansk folkepensionist, kan aftalen give dig fortsat ret til offentlig sygesikring i landet og også ret til et dansk EU-sygesikringskort.

Brexits realitet vil derfor i nogle situationer ikke ændre ved din ret til sygesikring, mens det i andre situationer medfører begrænsninger i din adgang til sundhedsydelser, når du rejser til et andet land i EU eller Storbritannien.