Studerende i udlandet uden for EU

Del sidens indhold med andre

Hvis du skal studere i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er du ikke dækket af den danske sygesikring. Du skal som hovedregel sikre dig med en privat sygesikring, men du kan undersøge, om og hvordan det er muligt at blive sygesikret i studielandet. Danmark har dog kun en aftale med delstaten Québec i Canada, hvor du som dansk studerende har ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring.

Tegn en privat sygeforsikring 

Som hovedregel skal du selv sørge for sygeforsikring – fx via en privat forsikring - hvis du vil studere i lande uden for EU, de nordiske lande, Liechtenstein eller Schweiz. Du er ikke dækket af den danske offentlige sygesikring, mens du er bortrejst. Den offentlige sygesikring i studielandet eller landets ambassade kan fortælle dig, om du kan blive optaget i den offentlige sygesikring, og hvilke vilkår der gælder.

Hvis du ikke har ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i studielandet, eller hvis du vil være sikker på at kunne få dækket hjemtransport, hvis du bliver alvorligt syg, bør du tegner en privat forsikring. Fx en særlig studentersygeforsikring, som du kan tegne, hvis du er indskrevet på en uddannelse i Danmark.

Læs mere om sygeforsikring for studerende

Forsikringsoplysningen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken forsikring, du har brug for.

Studieophold i Québec 

Danmark har en aftale med delstaten Québec i Canada, som giver danske studerende ret til at blive optaget i den canadiske sygeforsikring. Hvis du vil til Québec for at studere, skal du henvende dig til sygeforsikringsadministrationen - La Régie de l'assurance maladie - i Québec og søge om at blive optaget.

Læs mere om sygesikring i Québec

Hvis du kun skal opholde dig på et tidsbegrænset studieophold, og altså ikke flytter din bopæl til Québec, har du ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen i Québec. Din ret til behandling træder i kraft, så snart du har udfyldt en indmeldelsesblanket til sygeforsikringen. For at blive optaget skal du vise:

  • dit gule sundhedskort 
  • en studietilladelse, som du har fået fra Ministeriet for Kulturelle Folkesamfund og Immigration (Ministère des Communautés culturelles et de l'immigration) i Québec
  • en attest for indmeldelse som studerende på fuld tid på en skole på "college" eller universitetsniveau. Skolen skal være godkendt af det ministerium, der er ansvarligt for den højere undervisning i Québec.